Fritidsfiskere overtræder oftere reglerne under deres fiskeri 

[caption id="attachment_18059" align="aligncenter" width="912"] Fritidsfiskeriet står for en stor del af forseelserne, som Fiskeristyrelsens kontrolle
13 jul 2018

[]

Der blev i 2017 registreret 618 tilfælde af overtrædelser af reglerne for at fiske enten som lyst- eller fritidsfisker. Det viser den årlige oprøgelse fra Fiskerikontrollen, som Fiskeristyrelsen står bag.  

I årsrapporten nævnes således, at ”der i forbindelse med kontrolforretninger er registreret 618 overtrædelsessager, svarende til en stigning på 17 procent i forhold til 2016”.  

Også antallet af redskaber, der blev taget i bevaring i forbindelse med kontrol er stort i 2017. Og det er en tendens, der er set de sidste år. For i 2016 blev 25 procent af de kontrollerede redskaber taget med til opbevaring hos kontrolmyndigheden, mens andelen i 2017 var 26 procent.  

“Fiskeristyrelsen vurderer fortsat at niveauet for ulovlige redskaber er højt. En medvirkende årsag til, at fiskerikontrollørerne er i stand til at tage en stor andel af de kontrollerede redskaber i bevaring, vurderes at være, at der i stadig større grad modtages flere konkrete og præcise anmeldelser om ulovligt fiskeri”, lyder det i årsrapporten.  

Det er i langt hovedparten af tilfældende garn uden identifikation, der tabes til bevaring. De enkelte redskaber skal være mærket med det identifikationsnummer enhver lyst- og fritidsfisker har, og når det ikke er tilfældet så er garnene ulovlige. De kategoriseres i kontrolordbogen som “ukendte”, og da der ingen ejer er så destrueres de med mindre en ejer melder sig. 25 procent af de ulovlige redskaber var nedgarn, mens ruser udgjorde 37 procent.  

Mindre kontrol 

Mens antallet af overtrædelser stiger, så er billedet af antallet af kontroller det modsatte i det rekreative fiskeri. Årsrapporten viser, at antallet af kontroller faldt med 4 procent fra 2016 til 2017 fra 2.115 i 2016 til 2.034 i 2017.  

Under kontrollerne blev der gennemført kontrol af 5.928 fiskeredskaber, hvilket var 390 færre redskaber end i 2016, svarende til et fald på cirka 6 procent.  

Også kontrollen af fisketegn hos fritidsfiskerne faldt fra 2016 til 2017. I 1.416 tilfælde blev fisketegnet kontrolleret, hvilket var 11 procent færre kontroller.  

I 2017 betalte 30.720 personer for fritidsfiskertegn.  

 [box type="shadow" ]Sådan ser overtrædelserne ud 

Overtrædelserne er inddelt i forskellige typer og undergrupper. Én overtrædelsessag kan indeholde flere typer (og undergrupper) af overtrædelser.  

Fordelingen mellem grupper ændrede sig ikke væsentligt i forhold til 2016. Overtrædelser af de redskabsmæssige begrænsninger (antal redskaber, ulovlige redskaber, manglende mærkning m.v.) udgjorde fortsat den største del af overtrædelserne, svarende til 68 procent. Tallet var 73 procent i 2016.  

  • I følgende undergrupper er der sket en væsentlig udvikling fra 2016 til 2017:   Der er et stigning i antallet af sager om ulovlige eller manglende mærkning (222 til 258) 
 
  • Der er en stigning i antallet af sager om fiskeri i div. fredningsbælter (66 til 95 – fordelt på 23 lyst- og 
72 fritidsfiskere) 
 
  • Der er en stigning i antallet af sager om fisk, der ikke lovligt kan landes, på grund af forurening, 
sundhedsfare m.v. (6 til 28) – der er primært tale om uregistrerede østersdepoter i havne  

For de øvrige undergrupper er der ikke væsentlige udsving i forhold til 2016. 
 

  • 41 af de kontrollerede fritidsfiskere havde ikke indbetalt gyldigt fiskeplejebidrag, svarende til 2,0 procent af de kontrollerede. Det tilsvarende tal for 2016 var 48 fritidsfiskere, svarende til 2,3 procent af de kontrollerede. 
 
  • 180 af de kontrollerede lystfiskere havde ikke indbetalt fiskeplejebidrag, svarende til 4,0 procent af de kontrollerede. Det tilsvarende tal for 2016 var 108 lystfiskere, svarende til 3,6 procent af de kontrollerede. 
  [/box]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere Nyheder