Garnfartøjer får alvorlige problemer med blyforbud

De danske garnfartøjer er fortsat fritaget for kravet om, at de ikke må bruge blyholdige fiskeredskaber. Og en ny rapport udarbejdet for Miljøstyrelse
04 maj 2015

De danske garnfartøjer er fortsat fritaget for kravet om, at de ikke må bruge blyholdige fiskeredskaber. Og en ny rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen viser, at det får alvorlige konsekvenser for fartøjerne, hvis de tvinges til at bruge fiskeredskaber, der bruger alternative metaller; fx zink.

Konkret konkluderer rapporten, at det vil ramme fartøjerne på tre forskellige områder: Arbejdsmiljøet om bord på fartøjerne bliver markant forringet; der opstår problemer med at have tilstrækkelig med plads på fartøjerne, og det giver en dårligere stabilitet, fordi de alternative redskaber vejer mere end de traditionelle med bly.

Det bliver endda direkte slået fast, at langt hovedparten af garnfartøjerne ikke vil kunne leve op til de krav til stabilitet, som Søfartsstyrelsen stiller, hvis de bliver tvunget til at benytte garn, der ikke indeholder bly.

Rapport om blyholdige fiskeredskaber 2015Økonomiske konsekvenser

Samtidig bliver det konkluderet, at de tiltag, der skal modvirke den dårligere stabilitet om bord, vil give fiskerne et økonomisk tab.

- Alle disse tiltag vil have økonomiske konsekvenser, hvis omfang vil være forskellige fra fartøj til fartøj. Set i lyset af at de nævnte tiltag alene vil udgøre en udgift uden nogen positiv effekt på indtjeningen, må konsekvensen for fartøjernes økonomi generelt vurderes som negativ, fremgår det af rapporten.

Sagt med andre ord, så vil kravene om at bruge blyfri fiskeredskaber påføre fiskerne alvorlige et økonomisk tab, der ganske vist vil variere fra fartøj til fartøj, men som primært er mærkbare, fordi det ikke skaber en øget indtjening.

Flere Nyheder