Gilleleje Fiskeriforening runder de 100 år

I år er det 100 år siden, at der blev dannet en fiskeriforening for fiskerne i Gilleleje. Derfor fejrer foreningen også i denne weekend 100 års jubilæ
24 mar 2017

I år er det 100 år siden, at der blev dannet en fiskeriforening for fiskerne i Gilleleje. Derfor fejrer foreningen også i denne weekend 100 års jubilæet med en fest.

Men faktisk er det en lille tilsnigelse for allerede i 1891 blev Gilleleje Fiskeriforening dannet. Det var dog ikke en ren fiskeriforening, men ligeså meget en forening for virksomhederne og de andre aktører rundt omkring havnen. Det afspejles også af, at formanden var strandkontrollør, og senere blev en købmand formand for foreningen.

I 1917 blev den ”uægte” fiskeriforening afløst af en ægte fiskeriforening med fiskeskipper Christian Andersen som formand i foreningens første 13 år. Formålet var at varetage fiskeriets interesser og arbejde for dets fremme, lød det i formålsparagraffen. I et skrift om foreningens første år noteres det, at en del af opgaverne blandt andet lå omkring havnens forhold. Men også andre lokale spørgsmål blev drøftet, ligesom sager, der berørte fælles interesser med både foreninger i nabolaget og i Sverige var på dagsorden.

I dag er der kun større fiskeriforeninger i Hundested og Gilleleje på Nordkysten af Sjælland, mens der i flere mindre havne er ganske få fartøjer tilbage. I 1917 var fiskeriet dog af en helt anden størrelse. 3.467 egentlige fiskere, som var betegnelsen for erhvervsfiskeren, havde således deres udkomme fra Kattegat.

I året 1917 blev der i december også oprettet en salgsforening i Gilleleje med 73 medlemmer.

Rødspætten i top

En oversigt over fiskeriet ud for Gilleleje i Kattegat viser, at der i 1917 var ganske mange arter, der kunne fanges. Således var der i 1917 et fiskeri af hummer på 9,7 tons hummer til en værdi på lidt over 26.000 kr. Det var dog rødspættefiskeriet, der var vigtigst i Kattegat med en omsætning på 2.048.823 kr. og en mængde på 2.177.963 kg. Næstvigtigste art i Kattegat var i 1917 silden, der blev omsat for 1.674.047 kr. Faktisk blev sildefiskeriet i Kattegat kun overgået i værdi i Bælthavet, hvor der blev fisket sild for næsten tre mio. kr. og i den østlige del af Østersøen, hvor omsætningen lød på 1,77 mio. kr.

Torsken var dengang i 1917 den tredje vigtigste art viser en opgørelse for årets fiskeri. Der blev omsat for lidt over 1,5 mio. kr i torsk. En lille sjov krølle er, at gennemsnitsprisen for torsk kun var på 51,25 øre i 1917, mens rødspætternes pris var 94,07 kr. Gennemsnitsprisen på torsk i Kattegat var faktisk den højeste i dansk farvand. Nordsøtorsken blev således afregnet for 49,28 øre mens torsken i Bælthavet lå på 49,20 øre pr. kg.

Silden lå dengang på en gennemsnitspris på 32,02 øre i Kattegat.

[]

Auktionen vokser

Den 1. januar 1955 blev Gilleleje Fiskeauktion etableret og var således en ud af 26 fiskeauktioner i Danmark. Alene på Sjælland var der auktioner i Kalundborg, Korsør, Skælskør, Hundested og Lynæs udover Gilleleje.

I det første leveår af auktionen blev der landet 1.583 tons til en værdi på 854.000 kr. Allerede i 1956 blev omsætningen væsentligt øget til en mængde på 2.840 tons til en værdi på 1,8 mio. kr. I 1958 rundede auktionens omsætning 4.391 tons til en værdi på 2,8 mio. kr. Igennem årene er omsætningen vokset. I 1976 landede danske fiskere 10,47 tons til auktionen til en værdi på 19,4 mio. kr. I 1977 var omsætningen på 25 mio. kr., og auktionen var en af de tre, der var på Sjælland. Kun i Hundested og på Sjællands Odde var der stadig auktioner.

I 2016 blev der solgt 879 tons fisk på auktionen i Gilleleje til en værdi på 26,5 mio. kr.

Hummeren

I gamle dage var rødspætten den vigtigste fisk. I en årrække blev den overtaget af torsken, men i dag er det helt og aldeles jomfruhummeren, der er den vigtigste art. I 2016 kom over halvdelen af auktionens omsætning på salg af 195 tons jomfruhummer til en værdi på 14,3 mio. kr. Torsken udgjorde kun knap fem mio. kr. i 2016.

Op gennem tiderne er der landet store mængder af jomfruhummer fra Kattegat. Et kig i gamle statistikker viser, at der i 1956 samlet for havnene Grenå, Gilleleje og Hundested blev landet 245 tons. I 1975 var tallet 718 tons.

Jomfruhummeren har dog også fået en helt anden betydning for Danmark. I oktober 1986 døde et ganske stort område i Kattegat på grund af iltsvind og døde hummere gav derefter anledning til de mange vandmiljøplaner, der siden er blevet vedtaget af politikerne.

[]

Kampen om havet

I dag er Gilleleje Fiskeriforening fortsat i fuldt vigør. Auktionen lever, og der landes fortsat fisk. Men antallet af fartøjer har været nedadgående – ikke mindst efter FKA`ens indførelse og lukningen af et område i Kattegat lige nord for Gilleleje. Netop den lukning fra 2009 har betydet, at fiskeriet efter jomfruhummer har måttet foregå andre steder. I en årrække har fiskerne gået i usikkerhed omkring deres fremtid. Retssager omkring retten til at fiske i området har stået på i mange år, og tre af sagerne blev således afgjort i Højesteret. Først i løbet af 2017 er de sidste retssager formentlig på vej igennem retssystemet efter at sagerne startede i 2010.

Af René Dandanell

 

 

 

 

 

Flere Nyheder