Gråsælen yngler i Vadehavet

Selv om man endnu ikke har et 100 procent sikkert bevis for det, så antager sælforskere i Danmark, at gråsælen nu er begyndt at yngle i Vadehavet. Det
21 sep 2015

Selv om man endnu ikke har et 100 procent sikkert bevis for det, så antager sælforskere i Danmark, at gråsælen nu er begyndt at yngle i Vadehavet. Det fortælle JyskeVestkysten, der refererer til en ny rapport fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Museet - der er anerkendt som videnscenter om ikke mindst de spættede sæler i Vadehavet - fortæller, at man i december 2014 har observeret et nyfødt gråsælunge under en optælling af bestanden af spættede sæler i Vadehavet.

Det giver anledning til at tro, at gråsælen nu er på vej til at etablere sig som ynglende art i det danske vadehav.

Flere Nyheder