Gråsælen yngler igen i Vadehavet

Det var noget nær en naturhistorisk sensation, da Fiskeri- og Søfartsmuseets folk under en optælling af sælbestanden i Vadehavet på den næstsidste dag
15 Jan 2015

Det var noget nær en naturhistorisk sensation, da Fiskeri- og Søfartsmuseets folk under en optælling af sælbestanden i Vadehavet på den næstsidste dag af 2014 observerede ikke bare en voksen gråsæl, men også en nyfødt unge.

Observationen skete på en fjerntliggende sandbanke, og i følge museet betyder det, at man for første gang siden 1500-tallet har ynglende gråsæler i Vadehavet. Frem til 1500-tallet var gråsælen meget udbredt, men intensiv jagt satte en stopper for det, og nu har området altså i 4-500 år været fri for gråsæler.

I følge en pressemeddelelse fra Fiskeri- og Søfartsmuseet er der syd for Danmark - i den tyske og hollandske del af Vadehavet - gennem de senere år været flere og flere ynglende gråsæler, men nu er de også i den danske del af området. Den samlede bestand af gråsæler i det internationale Vadehav anslås således til at være på omkring 4.000.

 

Flere Nyheder