Greenpeace vil ophæve FKA og IOK

Miljøaktivistorganisationen Greenpeace går nu endnu længere i sagen om kvotekoncentrationer i dansk fiskeri. I et brev, der er sendt til såvel miljø-
14 Sep 2015

Miljøaktivistorganisationen Greenpeace går nu endnu længere i sagen om kvotekoncentrationer i dansk fiskeri. I et brev, der er sendt til såvel miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen som Fødevareudvalget, stiller organisationen krav om, at FKA- og IOK-aftalerne skal opsiges.

Organisationen konstaterer, at aftalerne har et opsigelsesvarsel – det er på 8 år – og man finder, at aftalerne kun begunstiger ganske få fiskere.

”Der har altså aldrig været tale om en fuldstændig permanent overdragelse. Flåden er i dag tilstrækkelig tilpasset til de tilgængelige resurser. Der er derfor ingen grund til at bibeholde en ordning, der tydeligvis ikke er til gavn for andre end ganske få, ” skriver foreningen i sin henvendelse.

I brevet henviser man også til, at der efterhånden er flere og flere havne, der ikke længere har fiskefartøjer, og at det er et udslag af FKA- og IOK-aftalerne, der sikrer omsættelig af kvoterne blandt erhvervsfiskerne.

”Der er noget grundlæggende galt med den måde, vores fiskeresurse forvaltes på. Vi håber, du som ansvarlig minister vil sørge for, at forvaltningen bliver anderledes i fremtiden, ” lyder opfordringen fra Greenpeace.

I forlængelse af udsendelsen "Kvotekonger og små fisk" på DR 2 i sidste uge politianmeldte Greenpeace fiskeskipper Henning Kjeldsen og hans hustru. Desuden anmeldte organisationen NaturErhvervstyrelsen til politiet for ikke at overholde sin pligt om at tilse overholdelsen af reglerne for kvotekoncentrationer i dansk fiskeri.

Flere Nyheder