Grim fisk pynter i regnskabet

[caption id="attachment_6931" align="aligncenter" width="620"] Køn er havtasken ikke, men til gengæld luner den i tegnebogen[/caption] Havtasken bl
13 maj 2017

[]

Havtasken bliver af mange – måske med rette - kaldt verdens grimmeste fisk, og tidligere smed fiskerne ”uhyret” ud, når de fik den i nettet. Det gør de ikke mere. Nu er de ofte et kærkommet og godt supplement til det primære fiskeri. Havtasken vinder måske ikke mange tilhængere på sit udseende, men det gør den derimod som spisefisk. Havtasken er nemlig en fremragende spisefisk med en deraf følgende stor værdi for fiskerne.

Stor fremgang
Havtasker har da også fået en mere og mere fået en fremtrædende plads i danske fiskeres samlede omsætning. Det er også tilfældet i årets første fire måneder, hvor bruttoomsætningen for havtasker er steget 28 procent sammenlignet med samme tidsrum sidste år. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens landingsregister.

I de første fire måneder af 2017 har de danske fiskere landet 812 tons havtasker. Det er en stigning på 40 procent sammenlignet med samme periode i 2016, hvor der blev landet 579 tons. De danske fiskere har i år skabt en omsætning for havtasker på 28,1 mio. kroner i de første fire måneder af 2017. Sidste år i samme periode lød omsætningen på 21,9 mio. kroner.

Flere havtasker
Havtaskerne fanges primært Nordsøen og i mindre grad i Skagerrak. I Nordsøen er det ofte i norsk zone havtaskerne fanges. Det er også tilfældet for L 56 Anna-Lise, der dog ikke målrettet fisker efter havtasker.

- Vi får dem som bifangst, når vi fisker efter torsk, kuller, kulmule og sej, fortæller skipper Ejvind Rom fra Thyborøn. Han har bemærket, at bestanden af havtasker er stigende.

- Der er helt sikkert kommet flere havtasker i norsk zone de senere år, siger Ejvind Rom. Det kan give problemer for nogen fartøjer, hvis der ikke er kvote nok til store fangster af havtasker. Det gælder dog ikke L 56 Anna-Lise, der flyshooter og det kan gøre det lettere at holde bifangsten af havtasker under kontrol.

Også skipper på HM 128 Borkumrif Dan Nielsen oplever, at der er kommet flere og flere havtasker.

- Ja, vi oplever, at der er kommet flere havtasker i nogle af de områder i norsk zone, hvor vi fisker, siger Dan Nielsen. Han glæde siger over, at havtaskerne er et godt supplement til fiskeriet efter andre arter.

- Det er jo en dyr fisk, så den betyder noget i regnskabet, siger Dan Nielsen, der dermed er godt tilfreds med at have havtasken med i sit fiskeri.

- Det gælder jo om, at få den højeste gennemsnitspris for arterne. Så er det godt at have et fiskeri efter blandet fisk, så der er flere arter at dele fiskeriet ud over. Kom du f.eks. ind med en last kun med sej, kan du jo risikere, at prisen er faldet netop på sej, når du lander dem, forklarer Dan Nielsen. De mange flere havtasker kan selvfølgelig give problemer med et misforhold mellem kvote og bestand.

- Vi er selvfølgelig nød til at tilrettelægge vores fiskeri efter, at der er kvote nok til hele året, siger Dan Nielsen, der ikke er nervøs for, at det ikke vil lykkes i 2017 for HM 128 Borkumrif med de kvoter på havtaske, som fartøjer har til rådighed i dag.

Flere Nyheder