GUDP uddeler støtte til sortmundet kutling

  14 nye projekter får nu 75 mio. kroner til at udvikle bæredygtige løsninger, der skal skabe vækst i fødevareerhvervet. To af dem har interes
18 dec 2015

 

14 nye projekter får nu 75 mio. kroner til at udvikle bæredygtige løsninger, der skal skabe vækst i fødevareerhvervet. To af dem har interesse i dansk fiskeri.

Det er Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning GUDP, der har uddelt årets anden pulje af midler.

Bedre miljø, klima og fødevaresikkerhed kan godt være en rigtig god forretning. Det får 14 projekter nu muligheden for at bevise. De har tilsammen fået 75 mio. kroner af Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), som to gange om året giver økonomisk støtte til grønne og konkurrencedygtige projekter i fødevareerhvervet.

- Den danske fødevarebranche er allerede langt fremme, når det kommer til at udvikle grønne løsninger, der har økonomisk vækstpotentiale. I takt med at den grønne dagsorden bliver større internationalt, er det i stigende grad et konkurrenceparameter for det danske fødevareerhverv. Det er derfor vigtigt, at vi løbende hjælper nye projekter på vej, som vi kan se et vækstpotentiale i, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der i sin tidligere ministerperiode oprettede GUDP-programmet.

Det er denne gang blevet til 14 projekter, som spænder bredt. Flere af projekterne kommer med løsninger til en bedre ressourceudnyttelse. Et projekt ser for eksempel et uudnyttet potentiale i de indvolde og fiskerester, der normalt smides overbord på konsumfartøjer. Projektet har fået 8,3 mio. kr i støtte ud af et samlet projekt på 15,2 mio. kr.

Også et projekt omkring bæredygtig udnyttelse af den invasive art til gavn for erhverv og miljø. Det er DTU Aqua, der er projektholder og de har fået 5,2 mio. kr. fra GUDP-midlerne ud af et samlet budget på 6,38 mio. kr.

GUDP uddeler hver år ca. 200 mio. kroner fordelt på to ansøgningsrunder. GUDP understøtter projekter, som arbejder med en dobbelt bundlinje, der både løser grønne udfordringer og styrker en virksomheds forretning. Første runde for ansøgning om midler i 2016 er åben.

 

Flere Nyheder