Hård straf til tidligere direktør for FF Skagen

Den tidligere adm. direktør for fiskemelsfabrikken FF Skagen Morten Broberg blev i dag ved Retten i Randers idømt tre års ubetinget fængsel. Retten
05 jul 2016

Den tidligere adm. direktør for fiskemelsfabrikken FF Skagen Morten Broberg blev i dag ved Retten i Randers idømt tre års ubetinget fængsel.

Retten i Randers har kendte Morten Broberg skyldig i groft bedrageri for et beløb på små 9 mio. kr. ved i perioden maj 2010 til juli 2013 at have produceret og solgt knap 172.500 ton forurenet fiskeolie til en værdi af godt 1,4 milliarder kroner til kunder i 21 lande. Kunderne troede, at de købte ren fiskeolie, men der var iblandet knap 4500 ton biodiesel, hvilket gav FF Skagen en merfortjeneste på knap 6,8 millioner kroner. Den tidligere direktør er desuden dømt for at forsøge at sælge endnu en portion forurenet fiskeolie iblandet knap 1500 ton biodiesel, hvilket ville have givet en yderligere fortjeneste på godt 2,2 millioner kroner. Det nåede dog ikke at blive solgt, idet Fødevarestyrelsen, på baggrund af et tip, blev opmærksomme på svindlen i sommeren 2013.

I retten hævdede Morten Broberg, at han ikke var bekendt med, at den biodiesel, FF Skagen modtog fra handelsfirmaet OS Trading, ikke var ren fiskeolie og derfor ikke måtte blandes i tankene med fiskeolie. Den forklaring tilsidesatte domsmandsretten. 

Det var FF Skagen, der solgte fiskeolien, men OS Trading er dømt for medvirken til groft bedrageri, ved at have leveret de knap 4500 ton biodiesel til FF Skagen, ligesom der på fakturaerne var angivet, at der var tale om fiskeolie, hvilket gav OS Trading en fortjeneste på godt 14,7 millioner kroner.

Foruden Morten Broberg blev også selskabet OS Trading dømt i sagen. Selskabets tidligere ejer Ole Skov er afgået ved døden, men retten fandt det bevist, at OS Trading havde medvirket til bedrageriet og straffede derfor selskabet med en bøde på 12 mio. kr. Ifølge Børsen er Morten Broberg  i chok over dommen og vil anke sagen.

Selskabet FF Skagen har allerede indgået forlig i sagen og betalt en bøde på ni millioner kroner.

Flere Nyheder