Handlingsplan mod invasive arter er klar

Regeringen fremlægger nu deres forslag til en ny handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter i den danske natur. Handlingsplanen indeholder bl.a. 3
02 jul 2017

Regeringen fremlægger nu deres forslag til en ny handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter i den danske natur. Handlingsplanen indeholder bl.a. 36 konkrete indsatser, der er rettet mod arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i den danske natur.

Blandt de 36 indsatser i den nye handlingsplan er blandt andet ny regulering, der indføres per 1. juli 2017, hvor kommunerne får mulighed for at bekæmpe planten på borgerens regning, hvis borgeren ikke efterkommer et påbud.

- Vi har et fælles ansvar og en forpligtigelse til at passe på Danmarks natur, så den også kan bruges af fremtidige generationer. Derfor fremlægger jeg nu en ny handlingsplan mod invasive arter, hvor vi blandt andet sætter ind over for kæmpe-bjørnekloen, som vi skal bekæmpe mere effektivt. De seneste tal viser, at kommunerne i dag bruger 18,5 mio. kr årligt til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Derfor glæder det mig, at vi nu ændrer loven, så det bliver en mulighed for alle kommuner at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på privat grund på borgerens regning, hvis lodsejeren ikke efterkommer kommunens påbud, siger miljø-og fødevareministeren i en pressemeddelelse.

I følge ministeriet så udgør invasive arter en trussel mod de arter, der hører hjemme i Danmark, og kan medføre store tab for biodiversiteten, overføre sygdomme til mennesker og medføre økonomisk skade med f.eks. tab af afgrøder eller ødelæggelser på infrastruktur. De samlede samfundsøkonomiske omkostninger på EU-niveau er estimeret i 2009 til at være 12,5-20 mia. euro om året.

Revisionen af den hidtidige nationale handlingsplan - der er fra 2008 - er bl.a. en udløber af, at EU-landene i 2014 blev enige om en fælles bekæmpelse af en række invasive arter, der er problematiske på tværs af EU-landene. Arterne på EU’s dødsliste må ikke handles eller holdes, og som udgangspunkt skal de bekæmpes i de relevante EU-lande, hvor de forekommer. Men der er også invasive arter, som vi i Danmark ønsker at gøre en særlig indsats imod.

- Handlingsplanen indeholder en række initiativer, som skal forebygge i stedet for kun at bekæmpe. Der er peget på 14 arter, som er problematiske i Danmark, som jeg ønsker et handelsforbud imod for at sikre, at den store indsats, vi lægger i at bekæmpe eksempelvis rynket rose i naturen, ikke undermineres af, at man samtidig kan købe dem på planteskoler. Det er sund fornuft, siger Esben Lunde Larsen.

Det forventes, at lovforslaget fremsættes i Folketingsåret 2017/18, hvorefter listen vedtages gennem en bekendtgørelse.

Du kan læse mere om handlingsplanen her:

[button color="red" size="big" link="http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/tiltag/handlingsplan-for-invasive-arter/" target="blank" ]Handlingsplan for invasive arter[/button]

Flere Nyheder