Hanstholm havn er konsumfiskenes højborg

[caption id="attachment_11343" align="aligncenter" width="620"] Sidste år blev der landet for knap 600 mio. kroner demersale arter i Hanstholm Havn[/c
06 jun 2016

[caption id="attachment_11343" align="aligncenter" width="620"]Hanstholm Havn Sidste år blev der landet for knap 600 mio. kroner demersale arter i Hanstholm Havn[/caption]

Hanstholm er den havn, hvor den største værdi af konsumfisk losses over kajen. Sidste år blev der landet konsumfisk til en værdi af 597,7 mio. kroner. Det er de demarsale arter med en landingsværdi på 595,9 mio. kroner, der står for næsten hele landingsværdien af konsumfiskene. De demarsale arter står for mere end to tredjedele af den samlede landingsværdi i Hanstholm Havn. I de to havne som er tættest på Hanstholm på ranglisten over landingsværdier for konsumfisk, er det til gengæld ikke de demarsale arter der dominerer. i Skagen der har en samlet landingsværdi af konsumfisk på 469 mio. kroner, er det de pelagiske arter makrel og sild, der skubber landingsværdien i vejret. De udgør i Skagen 345 mio. kroner eller cirka trefjerdedele af konsumlandingsværdien. I Hirtshals Havn, som med 441,7 mio. kroner har den tredjehøjeste landingsværdi for konsumfisk, fylder de pelagiske arter også godt. 240,9 mio. kroner lød landingsværdien for makrel og sild på i Hirtshals sidste år. Det svarer til 58 procent af landingsværdien for konsumfisk i Hirtshals. I en anden af de store fiskerihavne Thyborøn er der derimod ikke pelagiske arter af betydning. Her kommer stort set hele landingsværdien for konsumarterne på 287,4 mio. kroner fra de demarsale arter. I Danmark er det stort set kun Skagen og Hirtshals, der modtager pelagiske arter. Nummer tre på listen over pelagisk landingsværdi er faktisk Gilleleje med en værdi sidste år på 5,7 mio. kroner.

Flere Nyheder