Hanstholm Havn fortsætter vækststime

[caption id="attachment_17229" align="aligncenter" width="466"] Hanstholm Fiskeauktion er den helt store bidragsyder til omsætningen på havnen i Hanst
22 mar 2018

[caption id="attachment_17229" align="aligncenter" width="466"] Hanstholm Fiskeauktion er den helt store bidragsyder til omsætningen på havnen i Hanstholm. Foto: Hanstholm Havn.[/caption]

Danmarks største havn inden for konsumfisk fik endnu et rekordår i 2017. Den samlede værdi af alt landet fisk rundede 1 milliard kroner, og havnens bruttofortjeneste blev den højeste nogensinde.  

Hanstholm Havn fik i 2017 cementeret sin position som Danmarks og en af Nordeuropas største havne inden for konsumfisk. Den samlede værdi af de landede konsumfisk blev på 683 millioner kroner. Hertil kommer konsumfisk, som landes i andre havne, men som køres med lastbil til Hanstholm Havn for salg på Hanstholm Fiskeauktion, der har landets højeste auktionspriser. Værdien af dette udgør 101 millioner kroner.

Det er imidlertid industrifiskeriet, der tegner sig for den største stigning. Her steg mængden med ikke mindre end 70 procent fra 119.887 ton i 2016 til 204.756 ton i 2017. Denne stigning kan først og fremmest henføres til de gunstige vilkår, som tobisfiskeriet havde i 2017 - og at FF Skagen lagde en del af sine ordrer på fabrikken i Hanstholm på grund af renovering. Trods den store mængdestigning faldt den samlede værdi fra 261 millioner kroner i 2016 til 240 millioner kroner i 2017. Det skyldes, at de gennemsnitlige indhandlingspriser faldt fra 2,1 kroner per kilo i 2016 til 1,2 kroner i 2017.

Endelig steg også mængden af gods håndteret over kaj i Hanstholm fra 212.550 ton i 2016 til 274.048 ton svarende til en stigning på 29 procent. Det er især mængderne af træ, fiskemel, søral og træpiller, der har udviklet sig positivt.

God udvikling for havnen

Det gode år 2017 smittede også af på havnen. Hanstholm har en målsætning om at være den førende konsumfiskerihavn, og med planerne om en udvidelse med 150.000 nye kvadratmeter til rådighed i form af baglandsarealer, så er kursen sat.

Sideløbende med den store havneudvidelse investerer havnen løbende i forbedring og optimering af forholdene for havnens virksomheder. I 2017 blev en ny kombineret multi- og kassehal taget i brug, og generelt er havnens investeringsniveau stigende. Investeringsaktiviteten i 2017 blev på hele 25,7 millioner kroner mod 11,8 millioner kroner i 2016.

- Den overordnede masterplan for havnen fortsætter, og nu skal vi i højere grad koncentrere os om at løfte aktivitetsniveauet, så vi er klar til sommeren 2020, hvor havneudvidelsen står færdig. Her har vi allerede iværksat en lang række aktiviteter, som skal funderes yderligere i 2018, lyder det fra havnens bestyrelsesformand, Martin Vestergaard.

Bruttofortjenesten blev på 26,8 millioner kroner mod 25,1 millioner kroner i 2016 svarende til en fremgang på 7 procent. Bundlinjen efter afskrivninger faldt med 2 procent sammenlignet med rekordåret 2016 til 9,8 millioner kroner i 2017. Det marginale fald i indtjeningen skal ses som en naturlig følge af de investeringer, som Hanstholm Havn foretager i forbindelse med den omfattende havneudvidelse og forbedringer af eksisterende anlæg.

Hanstholm Havn forventer et regnskab for 2018 på niveau med 2017.

[caption id="attachment_17228" align="aligncenter" width="934"] Hanstholm Havn vil være førende konsumhavn i nordeuropa, og derfor skal tilbuddet også omfatte udenlandske fartøjers landinger. Foto: Hanstholm Havn.[/caption]

Flere Nyheder