Hanstholm Havn inviterer til borgermøde og første spadestik

[caption id="attachment_16544" align="aligncenter" width="1336"] Der arbejdes døgnet rundt på Hanstholm Havn. Foto: rené dandanell[/caption] Den 7.
02 nov 2017

[]

Den 7. november vil Hanstholm Havn offentliggøre, hvilken leverandør der har vundet entreprisen på den forestående havneudvidelse. Det sker på et borgermøde i umiddelbar forlængelse af et bestyrelsesmøde på havnen. Dagen efter, den 8. november, vil der blive taget første spadestik til havneudvidelsen.

Efter 10 års tilløb står Hanstholm Havn nu over for at skulle igangsætte den længe ventede havneudvidelse til mere end 500 millioner kroner. Det står fast efter, at byrådet i Thisted Kommune nu enstemmigt har godkendt havneudvidelsen og den vindende totalentreprenør på projektet. Offentliggørelsen sker på et borgermøde på Hotel Montra i Hanstholm den 7. november kl. 17. I forbindelse med borgermødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Hanstholm Havn, Rambøll, der er havnens rådgiver, samt vinderen af projektet, der vil strække sig over de kommende tre år.

Udbuddet, der er et såkaldt udbud med forhandling, blev igangsat i starten af februar 2017, og otte konsortier ansøgte om at blive prækvalificeret. I slutningen af marts blev feltet reduceret til fem på baggrund af en detaljeret gennemgang af de enkelte konsortiers økonomi, erfaring med tilsvarende projekter, udstyr mv. De generelle rammer for projektet har været givet på forhånd, men de deltagende konsortier har haft mulighed for at foreslå optimeringer af designet. Der er tale om et særdeles komplekst ingeniørprojekt af en skala, der allerede har vakt opsigt på europæisk plan.

- Vi har sammen med Rambøll været gennem en god proces, hvor alt er forløbet efter planen, og det føles godt at være nået dertil, hvor vi kan offentliggøre vores samarbejdspartner på projektet. Det har været et stærkt felt, for udbuddet har tiltrukket nogle af Europas dygtigste entreprenører, og både bestyrelse og ledelse er generelt meget tilfredse med processen og dialogen med entreprenørerne, udtaler bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

- Denne udvidelse har været længe ventet i Hanstholm og blandt vores forskellige danske og internationale kunder og samarbejdspartnere. Der er et meget stort behov for udbygningen af havnen, og det behov vil kun vokse sig større i de kommende år. Der sker i øjeblikket en særdeles positiv udvikling hos både erhvervsfiskere og fiskeindustri i Hanstholm, og der er ingen tvivl om, at vi med udvidelsen dels kan skabe vækst hos de eksisterende virksomheder i området, dels tiltrække nye virksomheder, der også vil efterspørge lokal arbejdskraft, siger direktør for Hanstholm Havn, Niels Clemensen

Allerede dagen efter offentliggørelsen tager havnen og entreprenøren første spadestik til den store havneudvidelse. Oprindeligt var første spadestik planlagt til foråret 2018, men nu bliver byggeriet altså indledt allerede i indeværende år. Onsdag den 8. november kl. 15.30 er der planlagt første spadestik på området ved Sildegade øst for den eksisterende havn, hvor de nye baglandsarealer skal etableres. Her deltager miljøminister Esben Lunde Larsen i sin egenskab af ansvarlig for Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriets ressortområde.

[]

Når havneudvidelsen står færdig – efter planen i 2020 – vil den nye, forbedrede havn beskæftige yderligere 450 personer. Havnen beskæftiger i dag ca. 600 personer. Herudover anslås det, at ca. 1.000 personer i området er indirekte beskæftiget ved havnens aktiviteter.

Flere Nyheder