Havne skaber stor værditilvækst

De danske havne er en vigtig bidragsyder til vækst og økonomi i Danmark. Nye tal fra Danske Havne viser, at den årlige værditilvækst fra de danske hav
04 Feb 2015

De danske havne er en vigtig bidragsyder til vækst og økonomi i Danmark. Nye tal fra Danske Havne viser, at den årlige værditilvækst fra de danske havne - store som små - udgør omkring 58 milliarder kroner.

Danske Havne har brugt en formel, som OECD har brugt igennem flere år, og på den måde regner Danske Havne sig frem til, hvilket bidrag de danske havne har til samfundsøkonomien i Danmark. Heraf fremgår det blandt andet, at havnenes værditilvækst munder ud i 26.000 maritime job, mens ialt mellem 60.000 og 70.000 har deres arbejde på eller i tilknytning til en havn.

- Når regeringens vækstplan for Det Blå Danmark skal evalueres i foråret 2015, leverer OECD’s havneanalyser konkret input til den blå vækstagenda, siger Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne.

- Ved at understøtte udviklingen af danske havne dokumenterer OECD, at der kan opnås vækst og arbejdspladser i vandkants-Danmark. Så det skal opfølgningen på vækstplan Det Blå Danmark helt sikkert tænke ind, fortsætter Gitte Lillelund Bech.

Flere Nyheder