Havtaskefremgang kan ses i indtjeningen

  [caption id="attachment_2523" align="aligncenter" width="620"] HM 635 Karbak har fanget flere havtasker i år end tidligere[/caption] Tidl
28 nov 2016

 

[]

Tidligere blev den hevet over bord, når de fandt vej til fiskernes net. Nu er det for mange fiskere en væsentlig indtægtkilde. Havtasken, som der er tale om,  er en fremragende spisefisk, og den fylder mere og mere i regnskabet for fiskerne.

Havtasken fanges primært i Nordsøen, og i år har der været en stor stigning i fangsterne af havtasker ikke mindst i den norske del af Nordsøen, hvor danske fartøjer fisker efter blandet konsumfisk. Det har givet en stor stigning i bruttoomsætningen på havtasker i år.

- Vi har fanget en del flere i år end sidste år. Der har været rigtig mange i år, fortæller Peter Jørgensen, som er skipper på HM 635 Karbak, der har en del af sit fiskeri i den norske del af Nordsøen. Han konstaterer, at der er kommet flere havtasker i de senere år.

- Der er helt klart kommet flere havtasker, men samtidigt er vores fiskeri måske også blevet mere effektivt, siger Peter Jørgensen.

40% stigning
Det betyder, at havtaskerne udgør en væsentlig del af det fiskeri efter blandet konsumfisk, som fartøjer som HM 635 Karbak driver i Nordsøen. Det kan også ses i det samlede regnskab, hvor de flere havtasker har sat sit tydelige aftryk.

Bruttoomsætningen for havtasker er i år gået voldsomt frem. I de første 10 måneder er bruttoomsætningen 40 procent større end samme tidsrum sidste år. Ultimo oktober sidste år lå bruttoomsætningen på havtasker på 43,0 mio. kroner. I år er den steget til 60,3 mio. kroner. Fiskerne kan også notere sig, at selvom de har bragt flere havtakser på auktionen, så har det slået bunden ud af prisen på havtasker.

- Vi har for det meste fået mellem 35 og 40 kroner kiloet på auktionen, siger Peter Jørgensen. I år har den gennemsnitlige kilopris ligget på 36,53 kroner, hvor den i samme periode sidste år lå godt en krone højere med 37,64 kroner.

 

Malurt

Der er dog lidt malurt i bægeret, når det gælder de mange havtasker. Den samlede kvote i norsk zone er ved at være opfisket , og har man ikke kvote på en art i norsk zone er man afskåret for at fiske i norsk zone, selvom man går efter andre arter.

- Vi er ved at løbe tør for havtasker, så vi må i stedet fiske i EU-farvand. Det er ikke et stort problem, for der er fint med fisk, men det giver 10 timer ekstra sejltid til fiskepladsen. Vi skal derfor have mere med hjem i lasten til at dække at rejsetiden er længere, siger Peter Jørgensen.

Flere Nyheder