HG 333 Isafold har fokus på lederrollen

[caption id="attachment_80" align="aligncenter" width="620"] HG 333 Isafold har fokus på ledelse[/caption] Med 330 driftsdage om året er det ikke r
02 Apr 2016

[caption id="attachment_80" align="aligncenter" width="620"]De pelagiske fartøjer kan blive ramt af kombinationen af forbud mod discard og en lav bifangstkvote for sild. HG 333 Isafold har fokus på ledelse[/caption]

Med 330 driftsdage om året er det ikke ret tit, at man kan finde det kombinerede not- og trawlfartøj HG 333 Isafold ved kajen i hjembyen Hirtshals. Men denne morgen i det spæde forår er det 76,25 meter lange fartøj lagt til kaj i østbassinet i Hirtshals havn. Det betyder dog ikke, at der er stille på fartøjet. Mandskabet har travlt med at gøre fartøjet, som blev bygget i 2006, klar til at komme i dok i Skagen for at få foretaget et 10 års eftersyn. HG 333 Isafold fisker i toholdsskift med omkring 10 mand om bord i Nordsøen, Skagerrak og Nordatlanten. Det er hovedsagligt efter sild og makrel, men også industriarterne brisling, tobis, havgalt og lodde spiller en stor rolle i fiskeriet. Det er planen, at HG 333 Isafold skal være klar til fiskeri igen, når tobissæsonen går i gang. Fra sin placering i havnen kan man fra HG 333 Isafold se over på rederiets nye bygninger, der er under ombygning og skal rumme administration og redskabshal. Der er således nok at holde styr på for personerne bag HG 333 Isafold, som er parret skipper Karsten Mølgaard og Lise Bjørn Jørgensen samt Lises far Niels Jensen. I den daglige drift er Karsten skipper på knap halvdelen af rejserne, mens Kristian Larsen, som også er medejer med en mindre part, er skipper på de øvrige rejser. Lise, som er økonomisk uddannet, har i det daglige især fokus på udnyttelse og styring af kvoter.

- Da vi byggede den nye Isafold i 2006, var det fire skibe, der blev til et. Og spørgsmålet var, om det kunne lade sig gøre at fange fire skibes kvote med et skib. Men i det første hele driftsår i 2007 havde vi 100 driftsdage, fortæller Lise Bjørn Jørgensen. Rederiet har sidenhen opkøbt kvoter for at optimere driften, så der sidste år var 330 driftsdage. Det kræver et godt overblik, god planlægning og ikke mindst gode og motiverede medarbejdere. Det kræver igen god virksomhedsledelse. Ikke mindst det sidste er noget, der især de senere år har stor fokus hos HG 333 Isafold, og et område der løbende udvikles.

Lederkursus
I 2010 efter nogle år med den nye HG 333 Isafold, var der gjort der nogle erfaringer, og Lise Bjørn Jørgensen fandt, at der var behov for styrke ledelsesdelen. Hun foreslog derfor, at de tog et eksternt lederkursus.

- Hun har været i andre virksomheder og kunne se behovet, siger Karsten Mølgaard, der dog i dag indrømmer, at han var noget skeptisk i forhold til om en ekstern coach kunne bidrage noget som helst til ledelsen af et fiskefartøj.

- Lise kom med en ledelsescoach, der havde en baggrund i forsvaret og var bosiddende i Hjørring. Jeg synes, det var meget svært at se fiskeriet i det. Du er også lidt usikker, når du ikke ved, hvad der er bag døren, når huset er ukendt, siger Karsten Mølgaard, der dog omend lidt modvilligt til sidst gav efter for Lises pres.

- I første omgang tror jeg, at han mest sagde ok til at tage det lederkursus for at få fred, griner Lise Bjørn Jørgensen, der også selv tog den medicin hun ordinerede til Karsten ved selv at tage lederkurset. Senere har styrmænd og maskinmestre også været på lederkursus.

- De får også de værktøjer, der gør det lettere at være leder, siger Lise Bjørn Jørgensen.

[box type="shadow" ]”På kurset sad jeg ved siden af en salgsdirektør i en IT-virksomhed. Selvom hans hverdag var langt fra fiskeriet, så viste det sig, at de problemer han havde på ledelsesdelen, var en tro kopi af mine. Der gik der et lys op for mig, fortæller Karsten Mølgaard, skipper på HG 333 Isafold”[/box]

 

Fiskefartøjer er ikke anderledes
Ledelse på et fiskefartøj er, modsat hvad mange fiskere måske tror, nemlig ikke forskellig fra alle andre virksomheder.

- På kurset sad jeg ved siden af en salgsdirektør i en IT-virksomhed. Selvom hans hverdag var langt fra fiskeriet, så viste det sig, at de problemer han havde på ledelsesdelen, var en tro kopi af mine. Der gik der et lys op for mig, fortæller Karsten Mølgaard. En af de ting Karsten Mølgaard har fået med fra at tage et lederkurset, er evnen til at uddelegere opgaver.

- Før følte jeg, at skibet var fuldstændig afhængig af mig. Alt skulle gå igennem mig. Det dur jo ikke for virksomheden, selvom det var fint for mig, siger Karsten Mølgaard.

- Karsten skulle lære at give ansvar fra sig. Noget som mange ledere i alle typer virksomheder arbejder med. På lederkurset fik vi en række værktøjer, vi bruger i vores hverdag på den front, supplerer Lise Bjørn Jørgensen.

Uddelegering af ansvar er en de ting, som Karsten Mølgaard og Lise Bjørn Jørgensen er bevidste om i forhold til at udvikle og fastholde et velfungerende mandskab.

- De fleste blomstrer når de får ansvar, og sådan er et også med vores folk, når de får at vide, at det er vigtig at de tager ansvaret for en opgave. De tager det til sig, som deres eget lille barn. Det er dygtige folk vi har, og de har det godt med hinanden, siger Lise Bjørn Jørgensen

Klar på 24 timer
I det hele taget er medarbejdertilfredshed og sammenhold en meget vigtigt for rederiet.

- Det fungerer bedst, når vi har det godt sammen. Jeg skal jo selv gå med dem 24 timer i døgnet, når jeg er skipper, siger Karsten Mølgaard. På HG 333 Isafold er der tilknyttet et mandskab på 20 mand, der deles om fisketogterne, hvor besætningen udgøres af omkring 10 mand per togt. Det fungerer som en flydende besætning. Det vil sige, at besætningen ikke er delt i to faste hold.

- Vi mener, at det fungerer bedst, når det ikke er delt op i hold et og hold to, men at besætningen er flydende, så er der altid en med, som ved, hvad der foregik på den foregående tur. Vi fokuserer på den enkelte medarbejdernes styrker, og sætter holdene sammen ud fra dem, siger Karsten Mølgaard, der sammen med Lise også nævner kommunikation til mandskabet som en væsentlig faktor i god ledelse. De fremhæver en situation fra deres hverdag, hvor de oplevede, hvor stor effekt uddelegering og præcis kommunikation har, når man skal gennemføre en opgave med succes, selvom den på forhånd ser næsten umulig ud.

- På et tidpunkt troede vi alle, at skibet skulle ligge stille i to måneder. Så fik vi en forespørgsel på at fange matjessild, men det betød, at skibet skulle være klar på 24 timer, og kunne det overhovedet lade sig gøre?, fortæller Karsten Mølgaard, der selv den dag var bundet af andre opgaver, og derfor var tvunget til at uddelegere alle opgaverne med klargøringen.

- Jeg siger til besætningen, at det godt kunne lade sig gøre, og så synliggjorde vi alle opgaverne for besætningen, siger Karsten Mølgaard. Den tydelige synliggørelse af alle de opgaver, der skulle laves, faldt i god jord hos besætningen.

- Vi oplevede, at da alle havde overblikket, så tog de selv over og hjalp hinanden færdige. Det med at synliggøre opgaverne gør vi nu brug af hver dag. Personalet bliver motiverede af synliggørelsen, og nu er det kørt ind i hverdagen som en fast rutine, siger Lise Bjørn Jørgensen, der understreger, at det vigtigt at alle kender sin rolle om bord. Derfor har virksomheden deltaljerede stillingsbeskrivelser og beskrivelser af opgaverne.

- Det kan måske godt virke indlysende, hvad opgaverne er, når man har været fisker i 30 år, men når det er skematiseret, så kommer man ikke så let i tvivl, om hvilke forventninger vi har til hinanden, siger Karsten Mølgaard.

Facebookside
En præcis kommunikationen hos HG 333 Isafold er en vigtig del af den daglige ledelse. Og her har man taget en moderne kommunikationsplatform i brug.

- Til at kommunikere med mandskabet har vi lavet en lukket facebook gruppe. Det virker godt og hurtigt, og de kan også følge med, når de er hjemme. Det er her, der er størst succes med at alle ser informationen. Det testede jeg i forbindelse med et personalearrangement. Jeg skrev på facebooksiden, at der var bestilt bord, og efter en time havde stort set alle set det, siger Karsten Mølgaard.

Teambuilding
Mandskabet på HG 333 Isafold er i alderen fra midt i tyverne op til over tres år, og mange har været der i en lang årrække. Flere har haft 25 års jubilæum, og nogle har endda været knyttet til rederiet i langt over 30 år. Nogle af de ældre medarbejdere har trappet lidt ned i stedet for at stoppe helt. Det er en win win situation, idet rederiet stadig kan trække på deres erfaring og medarbejderen har stadig en tilknytning til fiskeriet, selvom det måske er i en anden rolle end tidligere.

- Folk skal være glade for at være her og have det godt med hinanden. Vi har haft personalet på teambuilding, hvor også deres ægtefæller var med. Det gav indsigt i kommunikation og samarbejde. Samtidig gav det noget socialt. Det gør hverdagen nemmere. Det vil vi gerne gentage på en eller anden måde igen, siger Lise Bjørn Jørgensen.

 [box type="shadow" ]” De fleste blomstrer når de får ansvar, og sådan er et også med vores folk, når de får at vide, at det er vigtig at de tager ansvaret for en opgave. De tager det til sig, som deres eget lille barn, siger Lise Bjørn Jørgensen, HG 333 Isafold”[/box]

Planlægning
Driften af en fiskerivirksomhed som HG 333 Isafold kræver en meget præcis planlægning, også selvom fiskeri rummer en række uforudsigelige størrelser i ligningen. Det er naturen, der kan spiller en et puds eller politiske aftaler kan ikke være på plads, som forventet. Men jo mere uforudsigelige vilkårene er, jo vigtigere er en god planlægning, så man har overblikket og hurtigt kan omstille sig til en ny situation. Derfor har planlægningen af fiskeriet også høj prioritet hos rederiet.

- Med 330 driftsdage er det store kvanta, og der kræver planlægning med fabrikker og samarbejdspartnere. Vi holder partsredermøder, hvor vi vurderer mulighederne. Vi er hele tiden afhængige af at de politiske aftaler er på plads. Det stiller store krav til vore planlægning, siger Lise Bjørn Jørgensen. Hun peger på, at det vigtigste er at have fokus på at alt hele tiden fungerer og at have en god glad besætning, som er omstillingsparate. Hun oplever, at medarbejderne er meget omstillingsparate, når bare de får en forklaring på at planerne er ændret.

- Vi har også en liste, over hvad vi har at gøre godt med et halvt år frem på mandskabssiden, siger Lise Bjørn Jørgensen. Det gælder også maskinlærlinge og fiskerilærlinge, som HG 333 Isafold gerne har med om bord.

- De lærlinge vi har med om bord sprutter af motivation, og de har max viden, som vi nyder godt af. Men lærlingeophold skal planlægges, og der skal være en passende motivation for at have lærlinge med om bord. Det kræver energi af alle, siger Karsten Mølgaard, der glæder sig over niveauet, på de lærlinge som har været med HG 333 Isafold, som også i fremtiden vil tage deres del af både maskin- og fiskerilærlinge. De vil opleve ledelse på HG 333 Isafold, som hele tiden udvikler sig.

- Vi er bevidste, om at vi hele tiden skal blive bedre. Der sker et skred i de krav, der stilles til os som ledere, og det skal vi være bevidste om, slutter Lise Bjørn Jørgensen.

 

 

 

 

 

 

Flere Nyheder