Historisk aftale mellem danske fiskere og WWF

For første gang har Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) indgået en aftale med WWF Verdensnaturfonden om at afstå fra at fiske i bes
27 jan 2015

For første gang har Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) indgået en aftale med WWF Verdensnaturfonden om at afstå fra at fiske i bestemte havområder i forbindelse med det MSC-certificerede jomfruhummerfiskeri i Kattegat og Skagerrak.

Det sker for at beskytte havmiljøet, hvor det er nødvendigt i forbindelse med det MSC-certificerede fiskeri efter jomfruhummer i de to farvande. Beskyttelsen af havmiljøet gælder for udvalgte områder øst og syd for Læsø, hvor fiskerne ikke må bruge bundtrawl. Forbuddet gælder dog kun for de udvalgte områder – der er ikke tale om et generelt forbud mod bundtrawl.

- Det er et rigtig flot skridt fiskerne her har taget for at beskytte den danske havnatur, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.

- Med aftalen søger WWF og Danmarks Fiskeriforening samtidig penge til undersøgelse af havnaturen i Kattegat og Skagerrak. Hvis undersøgelserne viser, at der er behov for yderligere beskyttelse i forhold til fund af sårbare arter på havbunden, så vil der ikke længere blive fisket i disse områder. Alt i alt en stor dag for dansk havnatur, understreger Gitte Seeberg.

- Jomfruhummerfiskeriet er det vigtigste fiskeri i Kattegat og Skagerrak. Derfor er vi glade for, at vi både har fået certificeringen på plads, og at vi har formået at få en fremadrettet aftale med WWF på plads, siger Svend-Erik Andersen, formand i DFPO.

- Det har stor betydning for os, at vi kan drive jomfruhummerfiskeriet med bundtrawl. Fiskeriet skal ikke begrænses alene for at blive begrænset – det er vigtigt, at fiskeriet fortsat er økonomisk bæredygtigt, og det sikrer vi med den fælles aftale med WWF, siger Svend-Erik Andersen.

MSC-certificeringen af jomfruhummerfiskeriet er netop blevet meddelt af Marine Stewardship Council. Den gælder for medlemmer af Danmarks Fiskeriforening PO og gælder for Kattegat og Skagerrak.

Flere Nyheder