Højesteret stadfæster Kattegat dom

[caption id="attachment_4274" align="aligncenter" width="620"] Fiskerne i Gilleje fik ikke medhold i Højsteret[/caption] Højesteret har i dag stadf
05 apr 2016

[]

Højesteret har i dag stadfæstet en tidligere dom fra Østre Landsret, så tre fiskere er fundet skyldige i at have fisket i et område i Kattegat, som Danmark og Sverige har lukket for fiskeriet.

Tre fiskere fra Gilleleje var fundet skyldige i overtrædelse af et forbud mod fiskeri i et område beliggende i Kattegat. Forbuddet var indført på grundlag af en dansk-svensk aftale i 2008 om bl.a. forbud mod fiskeri i det angivne område,

Sagens hovedspørgsmål var, om bekendtgørelsens forbud mod fiskeri i det pågældende område er i strid med EU-retten og derfor ugyldigt, herunder fordi det område, fiskeriet var foregået i, ikke er omfattet af dansk lovgivning.

Højesteret fandt, at Danmarks kompetence til i forhold til danske fartøjer at fastsætte regler, håndhæve dem og pådømme overtrædelser, indebærer, at Danmark har jurisdiktion vedrørende hele området, herunder også den del af området, der hører til svensk territorialfarvand.

Højesteret mente ikke der var grundlag for at det danske retsvæsen skulle spørge  EU-Domstolen, om hvorvidt det er nationalret eller EU-ret, der er gældende

Højesteret fandt heller ikke grundlag for at ændre konfiskationsbeløbene eller de fastsatte bøder til fiskerne

Flere Nyheder