Højt saltindhold i Ringkøbing Fjord plager fiskerne

[caption id="attachment_10002" align="aligncenter" width="620"] Hvide Sande er åbningen til Ringkjøbing Fjord. Det er sluserne her, der regulererer sa
18 feb 2017

[]

Driften af sluserne i Hvide Sande har stor betydning for de erhvervsfiskere, som driver deres fiskeri i Ringkøbing Fjord. I Hvide Sande er der to sluser. Kammerslusen, som sørger for passage mellem hav og fjord, og benyttes til gennemsejling. Og en afvandingssluse, som regulerer vandstanden og saltindholdet i Ringkøbing Fjord. Det er især det sidste, der har stor indflydelse på fiskeriet for erhvervsfiskerne i fjorden, der primært fanger helt og skrubber.

Det er slusepraksis, at der holdes en saltholdighed over 6 promille hele året. Om sommeren tilstræbes så konstant en saltholdighed som muligt i intervallet 12 til 14 promille. Og det mener fiskerne i fjorden er for højt.

- Når saltholdigheden er så høj, så går det hårdt ud over fiskeriet. Fiskeriet er gået voldsomt ned, siden man satte saltholdigheden op. Der er ingen tvivl om, at fjordfiskerne gerne ser, at saltholdigheden bliver sat ned igen. Jeg mener, at praksis for nogle år siden var, at den blev holdt på omkring 8 promille, siger Kurt Kamstrup, der i sær fanger helt med garn i Ringkøbing Fjord med fartøjet RI 366 Raytheon.

Hvillinger
Kurt Kamstrup har også noteret sig, at den højere saltholdighed betyder nye sultne gæster i fjorden.

- Vi er voldsom plaget af, at der er kommet mange hvilling i fjorden. Det er en kvoteret art, som vi ikke må lande selvom de holder målet. Sidste år fangende jeg kun 14 kilo smelt. Det var, hvad jeg fangede om dagen førhen. De tager selvfølgelig også smolt i fjorden, konstaterer Kurt Kamstrup, der ikke er den eneste fisker i Ringkøbing Fjord, der er plaget af de mange hvillinger, der kan lide saltholdigheden og som tilsyneladende ikke lader sig afskrække af høje vandtemperaturer i fjorden om sommeren.

- Der er rigtig mange hvillinger i fjorden. Der er kommet voldsomt mange flere efter saltholdigheden er hævet. Jeg turde næsten ikke sætte mine silde garn, for de blev fyldt med hvillinger, fortæller Kristian Ørgaard, der fisker i fjorden med RI 245 Bukefalos. Som Kurt Kamstrup har han også mærket, at den højere saltholdighed påvirker fiskeriet.

- Det går ud over fiskeriet. Så vidt jeg husker lå fiskeriet i fjorden for nogle få år siden på omkring 1.000 tons og de senere år er vi nede på omkring 200 tons, siger Kristian Ørgaard, hvis hukommelse ikke fejler noget. Tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen viser, at i 2009 blev der fra Ringkøbing Fjord landet 1.000 tons og i 2016 var det tal faldet til 200 tons.

Grøn salat
Begge fiskere peger også på, at der efter at saltholdigheden er hævet, så er der kommet en opblomstring af vegetation.

- Der er kommet en masse grønne blade, og den her grønne salat er overalt, siger Kristian Ørgaard, der lige som Kurt Kamstrup håber meget på, at der i fremtiden bliver mulighed for, at slusen ikke kører så hårdt på.

FAKTA

Sluserne i Hvide Sande drives efter en slusepraksis, som er vedtaget af Kystdirektoratet efter indstilling fra et sluseudvalg. Vandskiftet med Vesterhavet er siden 1931 blevet reguleret via slusen i Hvide Sande, og slusens vigtigste formål har hidtil været at regulere vandstanden i fjorden. Den regulerer desuden saltholdigheden i Ringkøbing Fjord. Slusedriften er underlagt en række retningslinjer, som er skitseret i den vandplan for Ringkøbing Fjord, der er udarbejdet efter bestemmelserne i miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU’s vandrammedirektiv i Danmark.

Sluse skal sikre en tilstrækkelig stabil og tilstrækkelig høj saltholdighed. Saltholdigheden vil uundgåeligt variere over året, men variationerne skal så vidt muligt være glidende og ikke for store, da de ellers kan have en negativ effekt på de biologiske forhold i fjorden. Den vægtede saltholdighed skal ifølge retningslinjerne ligge mellem 6 og 15 ‰ (dog mellem 12 - 15 ‰ i perioden maj- september).

Kilde: Vandplan 2010-2015 Ringkøbing Fjord

 

 

Flere Nyheder