Husk indberetning af sælskadet fisk

Der er i de seneste år sket en stigning i fangsterne af fisk, der er skadet af sæler og andre rovdyr. Af hensyn til det biologiske kendskab til omf
af Claus Kirkegaard
21 dec 2018

Der er i de seneste år sket en stigning i fangsterne af fisk, der er skadet af sæler og andre rovdyr.

Af hensyn til det biologiske kendskab til omfanget af disse fangster, er det vigtigt, at fangsterne registreres i logbøgerne. Samtidig er det ifølge EU reglerne et krav at alt fangst, herunder også den der genudsættes, føres i fartøjets logbog.

Uanset om der føres logbog i papir- eller elektronisk format skal alle mængder af arter, der genudsættes som følge af skader fra sæler og fugle noteres under feltet ”Genudsætning”. På trods af at det i visse situationer kan være svært at vurdere den levende vægt på skadet fisk, er det vigtigt, at du som fisker gør dit bedste for at give et realistisk bud på, hvor stor en mængde i levende vægt af de enkelte arter der genudsættes.

Hvis du er undtaget fra at føre logbog, jf. § 8 i Bekendtgørelse om føring af logbog mv., og du ønsker at indberette sælskadet fangst, kan det ske via dette skema:

Det udfyldte skema skal sendes til saelskadetfisk@fiskeristyrelsen.dk

 

Flere Nyheder