Hvor er dokumentationen for, at trawlfiskeri ødelægger bundfaunaen?

Dette indlæg er skrevet af John Laursen, formand for Fiskernes Forbund, samt Michael Nyholm, næstformand for Fiskernes Forbund. Som en protest mod
11 maj 2015

Dette indlæg er skrevet af John Laursen, formand for Fiskernes Forbund, samt Michael Nyholm, næstformand for Fiskernes Forbund.

Som en protest mod Miljøminister Kirsten Brosbøls og Fødevareminister Dan Jørgensens forslag om indførelse af yderligere beskyttede områder i Kattegat med deraf følgende forbud mod trawlfiskeri – altså nok en indskrænkning af det ellers i folkemunde kaldet frie erhverv – sendte vi i Fiskernes Forbund et brev.

Vi fik et svar, som egentlig var venligt. Ministeren ville sørge for, at Fiskernes Forbund fik en invitation via Naturstyrelsen til møde med organisationerne i Havstrategiforum. Invitationen udeblev!

Vi fik efterfølgende en mødeinvitation fra Naturstyrelsen, som vi besøgte fredag den 11.03.2015 sammen med Steen Jørgensen fra Hundested.

Under dette møde fik vi mulighed for at forklare vores holdning yderligere, ligesom Naturstyrelsen nærmere redegjorde for forslaget og tankerne bag.

En ting ligger dog stadig hen i det uvisse: Hvor er dokumentationen for, at trawlfiskeri ødelægger bundfaunaen?

Efter Fiskernes Forbunds undersøgelser foreligger der hverken herhjemme eller i udlandet undersøgelser, der underbygger de to ministres holdning.

Tværtimod viser al erfaring, at det er godt for havbunden, at der rodes lidt op i den, så små krebs- blød- og skaldyr kommer frem som foder for fiskene.

Vi har under hele forløbet fået særdeles god opbakning fra DF ved folketingsmedlem René Christensen, som har vist stor forståelse for dansk fiskeri.

En forståelse som vor Fødevareminister endnu en gang brillere med at mangle!

Delegationen indstillede til høringen, at der fjernes en del af lukningen i det nordvestlige hjørne af område F, ligesom det blev indstillet, at områderne i øvrigt tages op til revidering med mellemrum med henblik på mulighed for flytning af den sydlige del for Kattegats vedkommende.

Indlægget er bragt i Fiskeri Tidende lørdag den 9. maj 2015.

Flere Nyheder