Hygiejnekontrol får stærk kritik

Danmarks Fiskeriforening PO fremfører stærk kritik af et forslag til kontrol af hygiejnereglerne for ferske fiskerivarer – herunder opbevaring af leve
25 jun 2015

Danmarks Fiskeriforening PO fremfører stærk kritik af et forslag til kontrol af hygiejnereglerne for ferske fiskerivarer – herunder opbevaring af levende fisk i hyttefade i havnebassiner. Forslaget gælder for håndtering og kontrol af ferske fiskerivarer til og med første omsætningsled, hvilket reelt vil sige fiskerne.

DFPO har allerede givet sit høringssvar, og her står der bl.a., at ”det er Danmarks Fiskeriforening PO’s opfattelse, at der i vejledningen er indeholdt nogle unødvendige opstramninger, som kan blive meget generende for især bundgarns-og rusefiskeri samt de mindste kystfartøjer, og dermed risikerer ”vejledningen” at gøre det yderst vanskeligt at drive dette fiskeri.”

Et af kritikpunkterne vedrører kravene til opbevaring af levende fisk, hvor DFPO påpeger, at Fødevarestyrelsen med sine formuleringer omkring emnet reelt gør det ulovligt for fiskere kunne sejle med og opbevare levende fisk.

Fx bliver det stort set umuligt at have hyttefade med ål i havnebassinerne, fordi det er umuligt at dokumentere, at havnevandet lever op til de gældende kvalitetsregler for vand i en havn.

”De havne, hvor der i dag opbevares levende fisk, skal som udgangspunkt kunne fortsætte med det, og hvis myndighederne ønsker at få bevis for vandets beskaffenhed, må det være kommune eller amtet som skal betale, og ikke fiskerne, ” lyder det fra DFPO.

Flere Nyheder