Iltsvind er kommet tidligere end forventet

Den første årlige iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at iltsvindet er kommet tidligt i det no
28 aug 2015

Skærmbillede 2015-08-28 kl. 13.03.36Den første årlige iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at iltsvindet er kommet tidligt i det nordlige Bælthav. Allerede i juni, hvilket er usædvanligt tidligt for området, blev der registreret iltsvind. Også i det Sydfynske Øhav blev der midt i juni måned målt kraftigt iltsvind og iltfrit ved bunden i den dybe vestlige del af Ærøbassinet. I løbet af juli bredte iltsvindet sig til den centrale del af øhavet, hvor der sidst på måneden blev målt kraftigt iltsvind. I august er iltsvindet intensiveret med iltfrit bundvand både i den vestlige og centrale del.

Udbredelsen af iltdvindet er uventet, da der har været forholdsvis lave temperaturer henover sommeren og megen blæst. Netop de vejrforhold burde have været gunsstige for iltforholdene.

Udover farvandene omkring Fyn, Lillebælt og de sydjyske fjorde har de mest udsatte iltsvindsområder hidtil i år været Mariager Fjord og området fra Femern Bælt ned i Lübeck Bugt. I Limfjorden har iltsvindet været mindre udbredt og mere kortvarigt end normalt, og i de øvrige danske farvande blev iltsvind kun registreret få steder og i meget begrænset omfang.

For seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, DCE, der står for iltsvindsrapporterne, indikerer udbredelsen af iltsvindet omkring Fyn, i Lillebælt og de sydjyske fjorde, at disse områder i år har været særligt sårbare for udvikling af iltsvind.

- De samme områder var i 2014 udsat for en meget lang periode med intensivt iltsvind fra maj/juni og i et enkelt område helt frem til december. Det har formodentlig gjort systemet sårbart for udvikling af iltsvind i år, siger Jens Würgler Hansen således til DCE´s hjemmeside.

 

Flere Nyheder