Iltsvind har ramt efterårets fiskeri

[caption id="attachment_8140" align="alignright" width="373"] A 88 Pia[/caption] Foråret gik ganske godt, og der var masser af muslinger til Limfjo
29 Dec 2014

[caption id="attachment_8140" align="alignright" width="373"]Nr-2-A-88-Pia-(muslingebaad)-003 A 88 Pia[/caption]

Foråret gik ganske godt, og der var masser af muslinger til Limfjordsfiskerne, fortæller Svend Aage Poulsen, der er formand for Centralforeningen for Limfjorden og fisker med A 88 Pia.

- Foråret gik derudad. Da udnyttede vi hele ugekvoten på 45 tons. Vi kunne næste fange 45 tons om ugen, siger Svend Aage Poulsen.

Sommerens iltsvind satte dog en effektiv stopper for de gode tider. Dels blev fiskeriet stoppet godt 14 dag før planlagt på grund af tiltagende iltsvind, og dels lider muslingerne stadig under sommerens iltsvind.

- Det har været sejt med at komme i gang. Vi har nok kun fanget en 1/3 del af det, vi må fange, siger han og peger på iltsvindet som årsagen.

Uge rationen på 45 tons er langt fra blevet udnyttet.

- Vi har måske fanget 20 tons i gennemsnit om ugen, siger fiskernes formand og fortæller, at han tror, at opkøberne gerne ville have haft flere muslinger, hvis det var muligt. For de kan sagtens sælges.

- Hvis opkøberne havde frit spil, tror jeg godt, de kunne tænke sig lidt mere, siger han.

I øvrigt blev der i løbet af året konkurrence om muslingerne. En ny opkøber på Jegindø har gjort, at prisen er steget lidt for muslingerne.

- Det er jo aldrig godt med monopol, konstaterer Svend Aage Poulsen, der vil betegne årets som værende i den bedre halvdel.

- Hele året generelt har været bedre end de sidste 6-7 år, siger han.

Østersfiskeret har også fundet sine ben igen i efteråret.

- I foråret brugte vi meget tid på at fange østers, da vi var bortvist fra Natura 2000 områderne, siger Svend Aage Poulsen. I efteråret har de fået lov til at fiske i Natura 2000-områderne, og der har det vist sig, at der er en del østers.

For Svend Aage Poulsen er året i øvrigt endt skidt. For fire-fem uger siden brændte styrhuset på hans fartøj. Noget isolering var faldet af udstødningen, og dørken blev antændt.

- Det startede nok på vej i havn, men jeg opdagede det først efter, at jeg havde losset, siger han.

Han regner med, at muslinge-fartøjet er klar til fiskeri igen tidligt i 2015.

Overordnet set bød året også på et stop for truslen om en EU-retssag omkring det danske muslingefiskeri i Limfjorden. Tidligt på året lukkede EU-Kommissionen traktat-sagen mod Danmark – til stor glæde for fiskerne.

- Men vi skal stadig leve op til aftalerne. Og der er altid nogen, der vil af med os, siger Svend Aage Poulsen om de kræfter, der helst så muslingefiskeriet lukket.

 

Flere Nyheder