Indsamler data om udsmid af torsk

[caption id="attachment_4976" align="alignright" width="304"] Viden om udsmid af torsk fanget i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er vigtig for at holde
23 Jan 2015

[caption id="attachment_4976" align="alignright" width="304"]WEB Norske torsk under vand Foto NORGES SJØMATRÅD - MEDIEBANK Viden om udsmid af torsk fanget i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er vigtig for at holde politikerne op på deres løfte[/caption]

Om et lille års tid – helt præcist den 1. januar 2016 - bliver der indført discard-forbud for blandt andet torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. I den forbindelse har Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) før jul sendt et brev ud til alle fiskere, der fanger torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

I brevet slår DFPO fast, at discard-forbuddet kun kan fungere, hvis politikerne holder deres tidligere løfte om, at kvoten forøges med den mængde torsk der smides ud i dag. DFPO har tænkt sig, at holde politikerne fast på det løfte, men det kræver, at DFPO ved, hvor meget der smides ud.

DFPO har derfor besluttet, at indsamle oplysninger om udsmid af torsk fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra hvert enkelt fartøj.

- Hvis vi skal have vægt bag vores ord, skal vi kunne dokumentere hvad der smides ud. Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at skrive alt deres udsmid af torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat op, lyder opfordringen i brevet fra Danmarks Fiskeriforening PO’s formand Svend-Erik Andersen. Han understreger, foreningen ikke vil videregive tal, som kan bruges til at pege fingre af enkelte fartøjer eller særlige områder eller tidspunkter. DFPO vil derimod lægge tallene sammen for hvert farvand, så de kan bruges i forhandlingerne med myndighederne om den nødvendige kvoteforhøjelse.

Svend-Erik Andersen nævner også, at det er en sidegevinst ved indsamlingen af data om udsmid, at det giver mulighed for en forbedret rådgivning på sigt og derved kvoter, som er mere i takt med den hverdag, som fiskere oplever.

Der er udarbejdet et skema til brug for registreringen af udsmidet af torsk. Skemaet, som sendes ud i næste uge, kan også findes HER, hvorfra det kan skrives ud.  Registreringen kan også ske i VDEC, på samme måde som fiskerne på MSC-listen allerede gør det i ’PO-dagbogen’ for udsmid af hajer, rokker, marsvin osv.

Yderligere oplysninger kan findes på PO-Dagbogen

 

 

 

 

 

Flere Nyheder