Indsamling af tobisprøver er vigtigt

[caption id="attachment_13094" align="aligncenter" width="384"] Tobisprøve. Foto DTU Aqua[/caption] Den 1. april åbnede fiskeriet efter tobis i de
06 apr 2016

[caption id="attachment_13094" align="aligncenter" width="384"]tobisprøve Foto DTU Aqua Tobisprøve. Foto DTU Aqua[/caption]

Den 1. april åbnede fiskeriet efter tobis i de fleste forvaltningsområder, dog begynder realtidsmoniteringsfiskeriet i forvaltningsområde 1 først den 15. april. Realtidsmoniteringsfiskeriet i forvaltningsområde 1 er fastsat til perioden 15. april til 6. maj.

I forbindelse med fiskeriet skal der indsamles prøver, som skal bruges i den videre vurdering af tobisbestanden. Derfor er det vigtigt, at prøverne indsamles af fiskerne ikke mindst i lyset af at bestandsvurderingen efter skrabetogterne i efteråret vist meget få 0-årige tobis.

- Der indsamles prøver fra både kontrollen og fiskerne. Men fiskernes prøver er især vigtige, for de giver et mere detaljeret billede af fiskeriet, fordi vi får bedre informationer derfra end fra kontrolprøverne, fortæller biolog Marie Storr-Paulsen fra DTU Aqua. Med prøverne fra fiskerne får DTU Aqua den nøjagtige position samtidig med, at prøverne er friskere og derfor lettere at måle og veje end prøverne fra kontrollen.

Skema
Hun peger på, at DTU Aqua har brug for detaljerede oplysninger om fangsterne.

- Derfor har det stor betydning, at manilaseddel og skema er udfyldt, siger Marie Storr-Paul. Det er med oplysninger om fiskeplads/position, dato, fangst pr. træk/ time mm., samt fartøjets kendingsbogstaver. Fartøjer, der fisker tobis i område 3 skal udtage en prøve pr. dag med fiskeri, og i område 1, 2, 4 og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb.

DTU Aqua har udarbejdet en vejledning i prøvetagning, som kan findes her

Indsamling af tobisprøver er vigtigt VEJLEDNING

Flere Nyheder