Industriart blev årets højdespringer

Brisling tog prisen som årets højdespringer i 2015, når det gælder den største omsætningsfremgang i procent. En velpolstret bestand og et godt fiskeri
17 jan 2016

Brisling tog prisen som årets højdespringer i 2015, når det gælder den største omsætningsfremgang i procent. En velpolstret bestand og et godt fiskeri med en pæn kvoteforhøjelse i sæsonen krydret med fornuftige priser gav en stigning i omsætningen på hele 87 procent. På listen over årets højdespringere finder vi også to af de traditionelt vigtigste arter i dansk fiskeri – rødspætte og torsk – hvis omsætning steg med henholdsvis 33 og 17 procent sidste år. Årets opkomling var kulmule, der fylder mere og mere på auktionerne, og som i omsætning steg med 37 procent. På negativlisten finder vi industriarten sperling, som der i skyggen af det gode brislingefiskeri blev fanget meget færre af i 2015. Med en tilbagegang i omsætningen på 38 procent har hesterejefiskerne ikke haft et jubelår i 2015. Landingerne er gået tilbage med cirka en tredjedel, og det giver hesterejer en andenplads negativ listen. På listen findes også jomfruhummer, der er en af arterne med størst økonomisk betydning for dansk fiskeri, samt tunger der i 2015 led under en markant kvotenedgang i Skagerrak og Kattegat.

Årets højdespringere

Arter med den største omsætningsstigning i procent i 2015

                                     Værdi (mio. kroner)                Stigning i procent

                                     2014            2015  

Brisling                       305              570                                 87
Blåhvilling                  55                80                                   45
Kulmule                      43                59                                    37
Rødspætte                  193             257                                   33
Tobis                           225             277                                    23
Dybvandsrejer          162              194                                   20
Torsk                           311              365                                   17      

kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister den 11. januar 2016

Årets nedtur

Arter med den største omsætningstilbagegang i procent i 2015

                                       Værdi (mio. kroner)       fald i procent

                                          2014            2015  

Sperling                              43                25                   -42
Hesterejer                          84                52                   -38
Tunger                                40                35                   -13
Jomfruhummer               210             189                  -10
Makrel                               311              290                   -7

kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister den 11. januar 2016

 

 

 

Flere Nyheder