Industrifiskerier går efter det blå MSC-stempel

[caption id="attachment_1060" align="alignright" width="288"] Tobis kan sammen med brisling og sperling i fremtiden får det blå MSC mærke[/caption]...
10 apr 2015

[caption id="attachment_1060" align="alignright" width="288"]Apriltobis 12 2 OI Foto Tobis kan sammen med brisling og sperling i fremtiden får det blå MSC mærke[/caption]

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) og  Danmarks Fiskeriforening PO er gået sammen, om at søge MSC certificering for fiskerierne efter tobis, brisling og sperling som fiskes i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak. Arterne anvendes til produktion af fiskemel og –olie.

- Vi er meget glade for at komme ind i en MSC vurdering. Hvis det lykkes, vil vi være i stand til at forsyne markedet med bæredygtigt fremskaffede fiskeolie og fiskemel, siger biolog Claus Sparrevohn fra Dansk Pelagiske Producers Organisation (DPPO). Efterspørgslen efter ASC-certificering i akvakulturerhvervet er stigende, hvilket fører til større efterspørgsel efter bæredygtige råvarer. Dette vil blive mødt af MSC-certificeret fiskemel.

Sild i vestlige Østersø
Samtidig søger de to foreninger i samarbejde med de svenske pelagiske fiskeres organisation SPFPO MSC-certificering for sild i den vestlige Østersø, idet efterspørgslen efter sildeprodukter med det blå MSC mærke er stigende på de europæiske markeder.

Flere Nyheder