Industrifiskeriet trækker bruttoomsætningen op på niveau med sidste år

[caption id="attachment_5028" align="aligncenter" width="620"] Der har i årets første fem måneder været flere industrilandinger til fiskemelsfarbrikke
02 jun 2015

[caption id="attachment_5028" align="aligncenter" width="620"]Landing blåhvilling FF Skagen Der har i årets første fem måneder været flere industrilandinger til fiskemelsfarbrikkerne end i samme tidsrum sidste år[/caption]

I årets første fem måneder har de danske fiskere realiseret en samlet bruttoomsætning på 1.111,9 millioner kroner. Det er en stigning på to procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 1.087,7 millioner kroner. Tallene for bruttoomsætningen dækker over, at landingerne i år har været 22 procent større, end det var tilfældet sidste år.

I årets første fem måneder er der landet 345.768 tons. I det samme tidsrum sidste år lød de samlede landinger foretaget af danske fiskere på 283.826 tons. Det er industrilandingerne der trækker mængderne i vejret, idet konsumlandingerne i år faktisk er mindre i år end sidste år. Da den samlede bruttoomsætning i år er skabt af større industrimængder er den gennemsnitlige kilopris faldet fra 3,83 kroner i 2014 til 3,22 kroner i 2015, selvom konsumfiskerne i 2015 har oplevet stigende priser. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister pr. den 1. juni.

Industri går frem
Tallene viser også, at konsumfiskerne har landet færre mængder i år end sidste år, hvorimod industrifiskerne har øget deres landinger betragteligt i år. I de første fem måneder sidste år landede industrifiskerne 160.039 tons. I år er landingene steget med 50 procent til 240.314 tons. Det er væsentligt større landinger af både brisling og blåhvilling samt et forrygende tobisfiskeri omkring Doggerbanke, indtil fiskeriet blev lukket den 21. maj, der har givet den større mængde industrifisk i året første fire måneder. Det har betydet en samlet bruttoomsætning i industrifiskeriet på 345,2 millioner kroner. Det er en stigning på 47 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 234,8 millioner kroner. På trods af de større mængder kan industrifiskerne glæde sig over, at gennemsnitlige kilopris alligevel har holdt sig på niveau med sidste år, hvor den var 1,47 kroner. I de første fem måneder af 2015, har den ligget på 1,44 kroner.

Konsum går tilbage
Modsat industrifiskeriet er der i 2015 ikke landet så store mængder konsumfisk, som det var tilfældet sidste år. De ilandbragte mængder faldt 13 procent fra 109.611 tons i 2014 til 95.136 tons i 2015. De færre mængder betød et fald i bruttoomsætningen på 10 procent fra 840,0 millioner kroner i de første fem måneder af 2014 til 755,3 millioner kroner i 2015. Konsumfiskerne kan dog glæde sig over, at de har fået mere for deres fisk i 2015, end et var tilfældet i 2014. I år er den gennemsnitlige kilopris på 7,94 kroner mod 7,66 kroner i 2014.

 

 

 

 

Flere Nyheder