Industrifiskerne skal huske tilmelding til MSC

[caption id="attachment_5883" align="aligncenter" width="600"] Fiskerne skal tilmelde sig MSC, så sperlingen på fotoet fremover sammen med tobis og No
25 mar 2017

[]

De tre industriarter tobis, sperling og Nordsø-brisling har nu opnået MSC-certificering. Det betyder, at industrifiskerne i DFPO, hvis de vil lande deres fisk med MSC, skal tilmelde sig MSC-listen og med sin underskrift forpligte sig til at overholde DFPOs udvidede kodeks for fiskeriet. Med en tobissæson- tilmed med en stor kvote - lige om hjørnet er det tiden nu at tilmelde sig, hvis det ikke allerede er gjort. Det har også betydning for fiskemelsfabrikkerne at fiskerne får sig tilmeldt.

- I den kommende tid sender vi et brev ud til vore leverandører, hvor vi opfordrer dem til at komme på MSC-listen. Dels er MSC-certificeringen vigtig. Dels vil det være rart for os, hvis alle fartøjer er med, så vi ikke skal håndtere f.eks. to typer tobis, siger Peter Jensen, direktør på TripleNine i Thyborøn. Hos den anden store aftager af proteinfisk FF Skagen forventer man også, at alle fartøjer melder sig til MSC.

- Fiskerne er i dag så professionelle, at de ved, at det er en del af fremtiden at kunne dokumentere at fisken er fanget bæredygtigt. Så MSC er en naturlig del af deres hverdag. I hvert fald bør man som fisker huske at få tilmeldingen på plads, siger Jens Borup, formand for FF Skagen, der på kort sigt ikke forventer en prisdifferencering mellem MSC og ikke-MSC certificerede fisk. Han vil dog ikke afvise, at det kan ske på sigt, men understreger at en prisdifferencering slet ikke har været på dagordenen endnu.

Brev om kodeks
I denne uge har DFPO sendt et brev til alle de fartøjer, som allerede står på MSC-listen,

- Det handler dels om, at vi har lavet en tilføjelse i kodeks. Udover PO-dagbogen er der nu også beskyttede områder, der skal overholdes, fortæller fiskerikonsulent Jonathan Broch Jacobsen. I kodeks er der tilføjet et par sætninger om beskyttede områder. Det er dels områder som myndighederne har besluttet at lukke for trawlfiskeri (fx stenrev i Natura 2000 områder), dels kortlagte områder hvor vi ved at der findes noget på bunden, som er særligt sårbart, og som MSC-fartøjer derfor ikke må trawle over.

 

 

 

 

 

 

 

Flere Nyheder