Industriforsøg i Skagerrak og Kattegat er gået i gang

De første industrifartøjer er nu gået i gang med det prøvefiskeri, der skal være på både brisling og sperling i Skagerrak og Kattegat som en forløber
10 jun 2016

De første industrifartøjer er nu gået i gang med det prøvefiskeri, der skal være på både brisling og sperling i Skagerrak og Kattegat som en forløber for åbningen af et egentligt licensfiskeri.

Der er kun gennemført få prøvefiskerier, men forsøgsfiskeriet er altså nu gået i gang, og forventningen er, at det giver mulighed for en snarlig åbning af industrifiskeriet i Skagerrak og Kattegat. I den sammenhæng bliver industrifartøjer, der endnu ikke er meldt til forsøgsfiskeriet, opfordret til at få det gjort så snart som muligt.

- Det gælder selvfølgelig for alle om at få meldt sig til så hurtigt som muligt, fordi deltagelsen i forsøgsfiskeriet er forudsætningen for, at man kan få en licens til det egentlige fiskeri senere hen, siger Kenn Skau Fischer, der er chefkonsulent i Danmarks Fiskeriforening PO.

- DFPO og lokalforeningerne har forsøgt at samle en liste over de fartøjer, som har IOK eller som der er kendskab til, normalt deltager i industrifiskeriet i Skagerrak og Kattegat. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er med på listen, kan man altid kontakte sin lokale forening og formand, tilføjer han.

Det er fiskerne, der selv har fået ansvaret for at styre industrifiskeriet i Skagerrak og Kattegat i et tæt parløb med NaturErhvervstyrelsen. Det sker via en Styregruppe med deltagelse af både DFPO og DPPO, som fiskerne selv har nedsat, og som har til opgave at sikre, at fiskeriet overholder reglerne – bl.a. for bifangst af sild.

Flere Nyheder