Ingen af de kendte modeller passer briterne post-Brexit

Der er ikke nogen af de nuværende modeller, som EU med andre lande, der passer til den fremtid, som Storbritannien ser EU og UK skal have sammen. Det
12 mar 2018

Der er ikke nogen af de nuværende modeller, som EU med andre lande, der passer til den fremtid, som Storbritannien ser EU og UK skal have sammen. Det var et af synspunkterne, da den britiske premierminister Theresa May forleden holdt en tale til nationen om Brexit. Talen handlede meget om samarbejdet efter Brexit, det såkaldte post-Brexit, og her forklarede hun, at aftalen mellem EU og UK skal være så stærk, at der ikke vil være behov for at forhandle en ny mange år frem tien.

 

”Vi skal ikke tilbage til forhandlingsbordet fordi tingene er brudt sammen”, sagde Theresa May, den britiske premierminister.

Hun fastslog også, at der stadig skal være samarbejde for at skabe vækst i økonomierne, lød det.  

Theresa May forklarede i sin tale, at hun er ganske klar over kompleksiteten i den aftale, der skal forhandles på plads. Men at aftalen også skal kunne rumme de mange forskelligheder og udfordringer, som en fremtid udenfor EU vil bidrage med.  

I slutningen af 2017 blev EU og briterne enige om den første del af den store Brexit-pakke. Nu står næste del af aftalen for døren, og hun forklarede i sin tale, at den nuværende model for det økonomiske partnerskab ikke står mål med de ambitioner, briterne har.  

”For eksempel, den norske model, hvor vi vil blive i fællesmarkedet, vil betyde, at vi skal implementere ny EU-lovgivning automatisk og i fuldt omfang – og det vil også betyde fri bevægelse”, sagde Theresa May og pegede på, at en aftale om frihandel for eksempel i form af WTO-aftaler vil betyde en reduceret adgang til markederne. Derfor er det ikke to modeller, der er gangbare.  

”Eksisterende modeller viser også ikke den bedste vej frem – hverken for UK eller EU”, sagde Theresa May, der dog også troede på, at de nok skulle nok frem til en gangbar aftale for begge parter.  

Fiskeri i talen 

Theresa May kom for første gang også ind på de mere specifikke dele af aftalen, som der nu skal forhandles om. Hidtil har det været de overordnede forhold, der er forhandlet omkring, men nu bliver forhandlingerne mere specifikke. Hun fortalte, at UK vil forlade den fælles fiskeripolitik som følge af Brexit.

"Storbritannien vil genvinde kontrollen over reglerne for fiskeriforvaltning i vores farvand og over adgangen til vores farvande”, lød budskabet premierministeren, der dermed ikke ligger langt fra de synspunkter, som også de britiske fiskere har rejst rundt med i argumentkassen.  

Selvom Storbritannien forlader fiskeripolitikken, så anerkendte Theresa May dog, at Storbritannien fortsat vil arbejde sammen med blandt andet EU om at forvalte de fælles bestande på en bæredygtig måde.  

”Og vil acceptere gensidig adgang til farvande og en retfærdig fordeling af fiskerimulighederne til den britiske fiskerisektor. Og vi vil også gerne sikre åbne markeder for hinandens produkter”, lød det i talen fra Theresa May.  

 

Flere Nyheder