Invitation fra Læsø til Dan Jørgensen

Indlægget er skrevet af Brian Valentin, formand Læsø Fiskeriforening, og Gregers Jacobsen, formand Læsø Fiskeindustri.  Inden der træffes endelig b
03 May 2015

Indlægget er skrevet af Brian Valentin, formand Læsø Fiskeriforening, og Gregers Jacobsen, formand Læsø Fiskeindustri. 

Inden der træffes endelig beslutning omudpegning af lukkeområder i Kattegat, vil vi meget gerne invitere dig som ansvarlig minister til at besøge Læsø.

I forhold til dine udsagn under det politiske samråd, er det helt afgørende, at vi der lever af og med fiskeriet, får en reel mulighed for at forklare dig de faktiske og forventede konsekvenser ved en lukning af de foreslåede områder øst og sydøst for Læsø.

Vi er bestemt ikke enige i din vurdering af, at der alene er tale om et ubetydeligt tab af omsætning, og helt konkret ønsker vi via vore fiskerikort at forklare, hvorfor de udpegede lukkeområder vil ødelægge eller lukke 20 – 30 % af vore traditionelle fiskepladser rundt Læsø.

Din påstand om at fiskeriet bare kan flyttes til andre områder af Kattegat, er ganske enkelt udtryk for manglende viden om hvordan fiskeriet foregår. Jomfruhummerne optræder aldrig på alle pladser samtidigt, men kan som oftest kun fiskes på få fiskepladser ad gangen i en periode på 5 til 10 dage. Derfor er det heller ikke muligt blot at sejle andre steder hen i de perioder, hvor fiskeriet foregår netop på de fiskepladser, der vil blive lukket eller ødelagt af de foreslåede lukkeområder.

Derfor har fiskepladserne stor betydning for alle der fisker i det nordlige Kattegat, men er naturligvis særligt vigtige i forhold til de lokale Læsø-fiskere, ikke mindst dem, der har de mindre både, og som udelukkende har mulighed for "dagsfiskeri".

I forhold til vores forsigtige vurdering af, at lukningerne vil reducere de lokale landinger med minimum 20-30 % bør du vel stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvor vil en ung fisker med ambitioner om egen båd bosætte sig fremover?

Vil han vælge Strandby, Skagen eller Hirtshals hvor fiskepladserne tæt ved land ikke er lukket ned?

Vil han vælge Læsø hvor store lukkeområder i væsentlig grad har begrænset fiskerimulighederne uden for Østerby Havn?

Borgmester Tobias B Johansen, Læsø Kommune, har af flere omgange - dels pr. brev og dels via "stedfortrædere" på det åbne samråd - forsøgt at få dig til Læsø, og Læsø Fiskeindustri inviterede dig allerede i januar 2014 til at komme herop, så du ved selvsyn kunne få et indtryk af hvordan fiskeriet foregår, og hvorfor vi kæmper så indædt for at bevare vores eksistensgrundlag.

Vi fik den tilbagemelding, at et besøg ville blive indpasset ved lejlighed. Vi håber virkelig, at det kan lykkes denne gang.

Debatindlægget er bragt i Fiskeri Tidende fra den 2. maj 2015.

Flere Nyheder