Jægere ser positivt på regulering af sæler

De danske jægere vil få en nøglerolle uanset om der bliver vedtaget en kontrolleret regulering af sæler i danske farvande, eller om der bliver indført
20 sep 2015

De danske jægere vil få en nøglerolle uanset om der bliver vedtaget en kontrolleret regulering af sæler i danske farvande, eller om der bliver indført jagttid på sæler. Og budskabet fra jægerne er, at de gerne medvirker til en egentlig kontrolleret regulering af sæler, hvis de bliver bedt om det.

Ifølge jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, må udgangspunktet være, at den arbejdsgruppe Naturstyrelsen har nedsat for at revidere den gældende forvaltningsplan for sæl må tage dette op-

- Vores tilgang er, at vi, hvis behovet anderkendes, gerne vil hjælpe med at regulere på sælerne, siger Niels Søndergaard til Fiskeri Tidende.

Brug for afklaring

Niels Søndergaard påpeger dog, at der er nogle ting, der skal afklares, hvis det i stedet for en kontrolleret regulering af sælbestanden kommer til at handle om at indføre jagttid på sæler – sådan som fiskeriordfører for Venstre, Thomas Danielsen, har talt for.

- Hvis vi taler om en regulering af enkeltindivider i bestanden, kan vi som jægere godt leve med, at ”jagten” ikke er bæredygtig. Men det stiller sig anderledes, når det handler om egentlig jagttid, siger Niels Søndergaard.

Han forklarer, at bæredygtig jagt – forenklet sagt – kun findes når både den biologiske, økonomiske og etiske del er accepteret. Dertil kommer den sociale accept for en egentlig jagttid. Derfor er der en række ting, der skal afklares, inden Danmarks Jægerforbund kan bakke op om et politiske ønske om at indføre jagttid på sæler i danske farvande.

- Vi skal vide, om sælen kan anvendes, når den er skudt. Det vil sige, vi skal have afdækket, om man overhovedet må spise sælkød, hvis der fx er tungmetaller i kødet. Og det samme gælder for skindet – må det sælges?, siger Niels Søndergaard.

Han nævner også, at en jagttid på sæler – hvor jægerne altså jager og skyder sæler i perioder af året – vil have indflydelse på, hvordan sælerne opfører sig i naturen.

- Sælerne vil ændre adfærd, hvis vi indfører jagttid på dem. Og den overvejelse skal indgå i det arbejde, som arbejdsgruppen for revidering af forvaltningsplanen for sæler er i gang med, siger Niels Søndergaard.

Flere Nyheder