Kameraovervågning er ikke den eneste løsning

[caption id="attachment_14534" align="alignright" width="280"] Svend-Erik Andersen er glad for, at kontrolreglerne bliver revideret. Men pas på med un
af Line Dalgaard Jensen
06 jun 2018

[]

Kontrolreglerne har længe trængt til et eftersyn, og derfor er Danmarks Fiskeriforening positivt stemt over, at der nu endelig er et .

- Vi har et stort ønske om, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af reglerne – og at de bliver udformet sådan, at fiskerne rent faktisk kan efterleve dem. En øget bureaukratisering vil skade fiskeriets vækstmuligheder, siger Svend-Erik Andersen, Danmarks Fiskeriforening PO, der for længst har fremlagt en række forslag til EU-Kommissionen og den danske regering.

Han indskærper dog, at nye regler skal sikre ens spilleregler på tværs af EU for de fiskerier, som konkurrerer på samme markeder.

- Det er vigtigt at huske på, at den landingspligt, som indføres fra 1. januar 2019 i alle fiskerier, ikke er et mål i sig selv, men er tænkt som et middel til at øge bæredygtigheden i fiskeriet. En så markant ændring af fiskeripolitikken, som landingspligten indebærer, er en kolossal udfordring for fiskeriet. Den skal naturligvis hen ad vejen understøttes af passende elektroniske kontrolforanstaltninger, men det er vigtigt at understrege, at kameraovervågning ikke er den eneste effektive måde at overvåge en landingspligt på, siger Svend-Erik Andersen:

- Størstedelen af erhvervsfiskeriet er i dag satellitovervåget og indrapporterer løbende fangsterne til myndighederne. Var der mere moderne integrerede systemer, ville det være til gavn for alle - fiskere, forbrugere og i kontrol øjemed.

Formanden tilføjer, at vi ikke nødvendigvis skal have ens regler, som gælder for både små kystfiskere i Middelhavet og store fartøjer i Nordatlanten.  Kontrolreglerne skal være tilpasset de forskellige fiskerier, og strammere regler skal derfor overvejes nøje.

 

Flere Nyheder