Kattegat-sager kommer for Højesteret

Tre Kattegat-fiskere får nu lov til at føre deres sager om ulovligt fiskeri for Højesteret. Det er Procesbevillingsnævnet, der har afgjort, at sagerne
11 Apr 2015

Tre Kattegat-fiskere får nu lov til at føre deres sager om ulovligt fiskeri for Højesteret. Det er Procesbevillingsnævnet, der har afgjort, at sagerne – hvor fiskerne er dømt ved først Byretten i Helsingør og siden Østre Landsret – skal for den øverste juridiske myndighed i Danmark.

Danmarks Fiskeriforening PO har sammen med fiskernes advokat, Morten Rosendahl fra Kirk Larsen & Ascanius, søgt Procesbevillingsnævnet om ret til at føre sagen for Højesteret. Afgørelsen fra Procesbevillingsnævnet kom den 9. april.

- Jeg ser det som en sejr, fordi det må betyde, at selv juristerne er usikre på, hvorvidt fiskernes retssikkerhed er trådt under fode, siger formand for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Nyheden kom frem, da han som formand aflagde sin mundtlige beretning på den årlige generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening PO lørdag formiddag.

Fiskerne er dømt for at have fisket i bestemte områder i Kattegat, som den danske og svenske regering i 2009 lukkede for fiskeri. Danmarks Fiskeriforening PO og fiskerne har hele tiden argumenteret for, at lukningerne er ulovlige, fordi det kun er EU, der kan lukke for fiskeri i EU-farvand. Lukningen gælder i øvrigt kun for danske og svenske fiskere – fx kan tyske fiskere fortsat frit fiske i områderne.

- Det krænker retsbevidstheden, når en fisker med dansk pas bliver unddraget muligheden for at fiske i et område, mens andre landes fiskere kan fortsætte. Samtidig har vi oplevet en stor usikkerhed hos de danske myndigheder, der det ene øjeblik mener, at de lige er nødt til at spørge i EU for i det næste øjeblik stålsat at afvise at gøre noget ulovligt, siger Svend-Erik Andersen.

Lukningerne har givet store tab for fiskere i Gilleleje, der traditionelt har fisket jomfruhummer i områderne. Før lukningerne kunne de sejle en time for at komme til fiskepladserne – nu er sejltiden mere end fordoblet med store økonomiske tab til følge.

- Der er tale om en principiel sag, hvor vi vil have afgjort, om Danmark kan eller ikke kan lukke områder, der omfattet af den fælles fiskeripolitik i EU. Men samtidig har det haft voldsomme konsekvenser for fiskerne og for hele lokalområdet i Gilleleje, siger Svend-Erik Andersen.

[tabs type="horizontal"][tabs_head][tab_title]FAKTA[/tab_title][/tabs_head][tab]Advokatfirmaet Kromann Reumert fremlagde på foranledning af Danmarks Fiskeriforening PO i oktober 2014 endnu et notat i forbindelse med retssagen i relation til lovligheden af lukningen af området for fiskeri:

”Det er fortsat vores vurdering, at Danmark ikke havde den nødvendige hjemmel til at gennemføre den skete lukning af de dele af område 3, der er beliggende på en anden medlemsstats område eller som er beliggende i et område uden for begge landes 12 sømilezone, idet dette er i strid med EU´s fiskeripolitik og ikke har hjemmel i Grundforordningens artikel 10, eftersom forbuddet gælder for både danske og udenlandske fiskere”. [/tab][/tabs]

Flere Nyheder