KLUMME: Fake news

AF KIM VEJRUP Donald Trump har stået fadder til en lang række udtryk og begreber indenfor de seneste uger og måneder. Nogle af dem, der har formået
11 feb 2017

AF KIM VEJRUP

Donald Trump har stået fadder til en lang række udtryk og begreber indenfor de seneste uger og måneder. Nogle af dem, der har formået at slå markant igennem, er udtrykkene ”alternative facts” og ”fake news” – alternative fakta henholdsvis falske nyheder.

Navnene siger det reelt selv. Der er tale om udsagn eller holdninger, der baserer sig på fakta, der ikke stemmer overens med virkeligheden eller er decideret udtryk for løgne.

Men selv om Donald Trump – og nogle af hans rådgivere – nu står som ophavsmænd og –kvinder til begreber som såvel de alternative fakta som de falske nyheder, så har de naturligvis ikke eneret på dem. Der er masser af andre, der også kan finde ud af at fifle med fakta og fremsætte påstande, som det kan være mere end almindeligt svært at finde belæg for i virkeligheden.

Det gælder også i dansk fiskeri. Her har der for ganske nylig været et glimrende eksempel på det, man i hvert fald kan kalde alternative fakta eller måske endda direkte falske nyheder – fake news.

For nylig lagde Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – forkortet FSK – et indlæg på sin egen Facebook-side om den vestlige Østersø. Her lød meldingen, at FSK er den eneste fiskeriforening, der kæmper for, at kystfiskerne skulle kunne fiske under den lukkeperiode, der er indført af EU i februar og marts.

Det betyder – altså ifølge FSK – at der ikke er andre fiskeriforeninger i Danmark, der reelt har det som deres mærkesag og har været med til at kæmpe eller arbejde for, at kystfiskerne kan fortsætte det for dem livsvigtige fiskeri under lukkeperioden.

Det er en melding, der har overrasket mange med deres daglige gang i det fiskeripolitiske miljø i Danmark.

Hvis vi fx skruer tiden tilbage til forsommeren 2016, så var det Bælternes Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforening, der flere gange tog til Bruxelles for at mødes med den danske EU-parlamentarikere samt EU-Kommissionen. Foreningerne sørgede også for, at en række borgmestre fra nogle af de kommuner, der ville blive ramt af et forbud, var med på turene og blev orienteret om, hvordan tingene stod.

Det var også Bælternes Fiskeriforening, der tog initiativ til og af egen lomme betalte for flere rapporter, der beskrev konsekvenserne af såvel kvotehug som lukkeperiode i den vestlige Østersø.

Det var også repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening, der i oktober 2016 rejste til Luxembourg for at følge Ministerrådets forhandlinger om fiskerimulighederne i Østersøen – og som flere gange undervejs havde møder og briefinger med den danske minister – Esben Lunde Larsen.

På de møder var det Danmarks Fiskeriforening, der hele tiden pressede på for, at der skulle undtagelser til, der ville give de små, kystnære fartøjer i den vestlige Østersø mulighed for at kunne fiske under det torskestop, der viste sig at være en politisk uundgåelighed.

Det var også Danmarks Fiskeriforening, der efter kvoteforhandlingerne insisterede på, at man fra dansk side skulle sikre sig, at Ministerrådets beslutning om undtagelser fra torskestoppet blev ført ud i livet. Hvilket viste sig at være en velbegrundet insisteren.

Det er virkeligheden – det er fakta om kampen for den undtagelse, som i de kommende uger sikrer fartøjer under 15 meter at kunne fiske torsk ud til en dybde på 20 meter.

Det var altså ikke alene FSK, der kæmpede for det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø. Og det er heller ikke alene FSK, der har det som deres mærkesag.

Det er ikke mit ærinde at bedømme, hvad og hvordan FSK har handlet i forhold til torskestoppet og det kystnære fiskeris muligheder for at fiske under torskestoppet. Men ret skal være ret og æres den, som æres bør.

I det konkrete tilfælde har Danmarks Fiskeriforening i høj grad også været på banen. Hvis man påstår andet, så er det fake news.

Flere Nyheder