Klyngesamarbejde skal gøre Hanstholm bedst på service

  [caption id="attachment_9933" align="aligncenter" width="620"] Kapaciteten og udbuddet af serviceydelser skal  forberedes, så Hanstholm Havn
20 jun 2017

 

[]

Nystartet klyngesamarbejde skal være med til at sikre, at kapacitet og udbuddet af serviceområder lever op til fremtidens krav for brugerne på Hanstholm Havn

Virksomhederne på Hanstholm Havn trådte i denne uge for første gang sammen i den nystartede serviceklynge, der skal sikre fuld udnyttelse af eksisterende og kommende potentialer. Målene med at samle erhvervet i et netværk er bl.a. at styrke havnens samlede profil udadtil og at sikre mere samarbejde og inspiration på tværs. En af fremtidens store udfordringer for virksomhederne er at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Ved gårsdagens møde blev der derfor bl.a. sat spot på eksisterende og kommende rekrutteringsudfordringer og udvekslet erfaringer med det eksisterende maritime netværk omkring Frederikshavn.

Serviceudbud skal forbedres
Med sin attraktive placering med kort afstand til Nordsøen og tæt ved store populationer af både tobis og konsumfisk er Hanstholm Havn et af dansk fiskeris største aktiver, og den position bliver cementeret med den forestående havneudvidelse. Kapaciteten og udbuddet af serviceydelser som fx smedevirksomhed, auktion og forarbejdning af fisk skal derfor forberedes, så Hanstholm Havn kan følge med efterspørgslen, dels på ydelser relateret til fiskeriet, som i dag er havnens største forretningsområde, dels til fragt- og godstransport:

- Målene med at starte et klyngesamarbejde mellem virksomhederne på havnen er at synliggøre virksomhedernes særlige ydelser og kompetencer, at udveksle og realisere idéer, der kan bidrage til at styrke og forbedre aktiviteter på og omkring havnen og simpelthen sikre, at vi er gearet til den nye og øgede aktivitet, som vi forventer i forbindelse med havneudvidelsen og de forbedringer og optimeringer, der også kommer til at ske, forklarer havnedirektør Niels Clemensen.

 

Flere Nyheder