Kompensation er på vej til torskefiskere i Østersøen

[caption id="attachment_9783" align="aligncenter" width="620"] Torskefiskerne i Østersøen kan nu se frem til en udbetaling af kompensation for de
17 maj 2017

[]

Nu åbner den ordning, der giver mulighed for at få kompensation, hvis du er en af de fiskere, der har tabt indtjening som følge af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen. Fiskere der opfylder  kriterierne, vil modtage et afgørelsesbrev.

En ny bekendtgørelse giver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ret til at udbetale kompensation til de fiskere, som har haft indtægtstab som følge af reduktion af torskekvoterne i Østersøen for 2017. Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. maj.

Kompensation udbetales som såkaldt de minimis-statsstøtte til de fiskere, der er særligt berørt af reduktionen af torskekvoterne.

Hvem kan få kompensation?

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at et fartøj skal opfylde følgende betingelser for at være omfattet af ordningen:

  1. Fartøjet skal have fisket efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2013-2015
  2. Fartøjet skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  3. Fartøjets andel af fangster af torsk fra Østersøen i referenceperioden skal udgøre minimum 20 pct. af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. være fanget i enten vestlig eller østlig Østersø
  4. Landingsværdien af fisk fanget i Østersøen i referenceperioden skal udgøre minimum 30 pct. af fartøjets samlede landingsværdi
  5. Kompensationsbeløbet skal være højere end bagatelgrænsen på 5.000 kr.

Kompensationsbeløbet for nyetablerede fiskere, der ikke har fisket i hele referenceperioden, beregnes forholdsmæssigt ud fra de år, hvor de har været aktive inden for referenceperioden.

De berørte fiskere og virksomheder modtager et brev
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil inden for et par uger udsende et afgørelsesbrev med kompensationsbeløbet til alle de omfattede fiskere.  Er du en af dem, der får brev, skal du underskrive afgørelsesbrevet. Med underskriften accepteres støttebeløbet, og man skriver samtidig under på, at man er aktiv fisker med tabt indtjening som følge af reduktionen af torskekvoten i Østersøen 2017.

Sammen med afgørelsesbrevet udsender Landbrugs- og Fiskeristyrelsen erklæringer vedrørende antagelighed, svig og andet modtaget de minimis-støtte. Når  afgørelsesbrevet er returneret med de underskrevne erklæringer, udbetales kompensationen.

Flere Nyheder