Kompensationsordning for Østersøen er stadig i venteposition

  Det er nogle uger siden, at der blev meldt ud, at der igen i år kommer en ordning omkring kompensation til de fiskere i Østersøen, der er be
10 apr 2018

 

Det er nogle uger siden, at der blev meldt ud, at der igen i år kommer en ordning omkring kompensation til de fiskere i Østersøen, der er berørt at den kraftige beskæring af torskekvoten, der fandt sted fra 2016 til 2017.

- Det ligner meget den kompensationsordning, der var sidst – men alligevel ikke helt, fortæller Ole Lundberg Larsen, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening.

I modsætning til sidste års ordning, hvor fiskerne automatisk fik besked om de var berettiget til tilskud, så er årets ordning efter ansøgning.

- Der kommer en vejledning. Der kommer ansøgningsskemaer – og man skal søge om kompensation, fortæller Ole Lundberg Larsen. Han peger også på, at der skal kigges på beregningsmodellen og kriterierne fra sidste år, så vi med den nye ordning også kan få rettet op på nogle af de bestemmelser, der sidste år betød, at fiskere, som burde have været berettiget til kompensation, ikke kom i betragtning.

Men den ændrede procedure og den kendsgerning at vi endnu ikke har set et bekendtgørelsesudkast gør, at Ole Lundberg Larsen tidligst tror, at de første penge fra ordningen vil komme til udbetaling i efteråret.

- Jeg tror, det tager mindst et halvt år inden der begynder at komme penge, fortæller han.

Koblet med sidste år

Den nye kompensationsordning er som sådan ikke ny. For vilkårene er på flere måder de samme som sidste år, og så er der lige den lille krølle, at der over en 3-årig periode maksimalt kan udbetales 30.000 euro i kompensation. Dvs. at hvis man i 2017 fik fx. 20.000 euro udbetalt via ordningen, så kan man i 2018 kun få 10.000 euro.

- Hvis i har fået 150.000 kr. sidste år, så vil i max kunne få op til 225.000 kr., altså 75.000 kr., forklarer Ole Lundberg Larsen.

En ting står dog fast.

- Den kommer, der er cirka 10 mio. kr. Så må vi se om vi kan få brugt alle midlerne i år, sagde Ole Lundberg Larsen.

 

Flere Nyheder