Koncentrationsregler skal overholdes

Socialdemokraten Simon Kollerup rejste i sidste uge tvivl om, hvorvidt de gældende koncentrationsregler i dansk fiskeri bliver overholdt. Den nordjysk
23 Jun 2015

Socialdemokraten Simon Kollerup rejste i sidste uge tvivl om, hvorvidt de gældende koncentrationsregler i dansk fiskeri bliver overholdt. Den nordjyske politiker nævnte ikke konkrete eksempler på, at der er sket brud på reglerne, men det har givet anledning til, at fiskeriets organisationer forholder sig til problemstillingen.

Formændene for Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO udtrykker således deres støtte til de koncentrationsregler, der er gældende, og de giver samtidig udtryk for, at myndighederne selvfølgelig skal tilse, at reglerne bliver overholdt.

- Vi er i DFPO og DPPO enige om, at intentionerne i de nuværende koncentrationsregler er de rette for dansk fiskeri. Og vi har den klare forventning, at myndighederne – som har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt – vil sige til, hvis der sker brud på de nuværende regler, eller hvis intentionerne i reglerne ikke længere holder, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Naturlig koncentration

Over de seneste 10-15 år er der sket et stort fald i antallet af danske fiskefartøjer. Udviklingen er blandt andet blevet påvirket af den fælles fiskeripolitik i EU, hvor man fra politisk hold har indført store kvotereduktioner og begrænsninger i fiskeriet.

Dertil kommer, at der også er sket køb og salg af fiskerrettigheder, siden først IOK og senere FKA er introduceret i dansk fiskeri. Det har blandt andet ført til, at der blevet færre fartøjer, mens fiskerettighederne samtidig er blevet fordelt på de resterende fartøjer. Alene det i sig selv har ført til en naturlig ”koncentration” af kvoterne på færre fartøjer.

Nej til sofaudlejning

Såvel DFPO som DPPO pointerer dog samtidig, at man i begge organisationer fortsat hylder princippet om, at fiskerettighederne skal udnyttes aktivt af ejerne. Begreber som ”slipper-skippers” og ”stråmænd” vil man være foruden i dansk fiskeri.

- De, der har rettighederne til fiskekvoterne, skal også være dem, der fanger fisken. Vi er ikke interesserede i, at folk ligger på sofaen og lejer al fisken ud; vi billiger ikke brug af stråmænd, skuffeselskaber eller ejer strukturer uden A-status-fiskere i opkøb af fiskekvoter. Vi skal have et fiskeri, hvor de, der ejer fisken, også er dem, der udnytter kvoterne, siger Christian Olesen, der er formand i DPPO.

Flere Nyheder