KONFERENCE: Ekspert i innovation i fiskebranchen giver ideer til øget værdiskabelse

[caption id="attachment_14764" align="aligncenter" width="620"] Kersti Haugan giver på fiskerikonferencen input til, hvordan nytænkning kan skabe merv
31 okt 2016

[]

”Hvordan får vi mere ud af fisken? Det spørgsmål bliver taget under kærlig behandling på fiskerikonferencen i Musikteatret i Holstebro den 18. november 2016 . Det er Vestjysk Bank, der i samarbejde med Fiskeri Tidende, står bag konferencen, der især henvender sig til fiskere og andre med tilknytning til fiskerierhvervet. Det er på forhånd forventningen, at konferencen vil danne rammen for en god debat, om hvordan erhvervet i fremtiden kan få mere ud af fisken, der landes af de danske fiskere. Til at sparke gang i debatten har konferencen lavet en aftale med Kersti Haugan, der har en lang erfaring med innovation og forandringsprocesser i fiskeindustrien, og i dag er tilknyttet virksomheden Gemba Seafood Consulting.

Kersti Haugans indlæg på konferencen vil give inspiration til en række veje, der kan skabe merværdi på den fisk, fiskerne lander. Det er ikke mindst interessant i forhold til, at kvoterne kan være en begrænsende faktor, selvom mange af bestandene i det nordøstlige Atlanten de senere år har været i fremgang, og har det godt.

- Jeg vil tage udgangspunkt i noget af den negative kommunikation, der har været omkring kvoter, som af og til kan være lidt dommedagsprofetier, siger Kersti Haugan, der også vil give et indblik i, hvordan udbud og efterspørgsel og varierende kvoter påvirker prisen.

Merværdi
Kersti Haugan vil dog have sit primære fokus på, hvordan man skaber merværdi på den fisk, der bliver landet uanset kvoternes størrelser år til år.

- Der er vækstmuligheder ved at se på biprodukter af fisken, og skabe en merværdi, man ikke har i dag. Det kan som eksempel være indvolde, discard og afskær. De muligheder, der ligger der, vil jeg komme ind på og give eksempler på ved konferencen, siger Kersti Haugan, der har en stor praktisk erfaring at trække på fra projekter med blandt andet discard og ensilage.

Kvalitetsforbedringer
Det er dog ikke kun biprodukter af fisken, der kan skabe merværdi. Det ligger måske i første omgang mere til højrebenet for fiskerne at kigge på mulighederne for at forbedre kvaliteten af det produkt, de allerede leverer.

- Det er interessant at se på, hvordan mængderne på fiskeauktionerne er fordelt på forskellige kvalitetskategorier. Det er selvfølgelig nemmest at tage fat på forbedret køleteknik, men der er også være andre ting, man kan tage fat på for at forbedre kvaliteten på fisken og dermed give prisen et løft. Det vil jeg komme med forslag til, konstaterer Kersti Haugan. Hun løfter også lidt af sløret for andre måder at tænke på, når det gælder kvalitetsforbedringer af fisken.

- Det kan være differentiering af smagsforskelle, alt efter hvor fisken er fanget og i det hele taget have mere fokus på smagsegenskaber. Måske kan man endda lave klassificeringer, som man ser det for vin. Vinen er klassificeret i forhold til hvad det sted, den er dyrket, betyder for vinen. Det er nytænkning, som kan give anledning til debat, siger Kersti Haugan. Den debat kan man på konferencen få lige efter Kersti Haugans indlæg, idet der her vil være en paneldebat, som udover Kersti Haugan også har deltagelse af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO og havnedirektør i Thyborøn Havn Jesper Holt Jensen.

 

 

 

Flere Nyheder