Konference: Hvordan får vi mere ud af fisken?

[caption id="attachment_11560" align="aligncenter" width="620"] Vestjysk Bank og Fiskeri Tidende står i november sammen om en konference, der tager fa
24 sep 2016

[caption id="attachment_11560" align="aligncenter" width="620"]En stor del af danske rødspætter i Østersøen er blevet opfisket i 2015. Vestjysk Bank og Fiskeri Tidende står i november sammen om en konference, der tager fat om råvareudnyttelsen[/caption]

Fiskebestandene i havet omkring os har det generelt godt, og havet indeholder et enestående råvaregrundlag, som giver basis for både velsmagende og sunde fødevarer. Men hvordan får vi mere ud af fisken? Det spørgsmål vil en fiskerikonference i Musikteatret i Holstebro den 18. november 2016 forsøge at besvare. Der er sikkert en del fiskere og andre med tilknytning til fiskerierhvervet, der allerede har sat et kryds i kalenderen ud for denne dato. Det er nemlig den samme dag som de nyuddannede fiskere fra Fiskeriskolen i Thyborøn får overrakt det ”Blå Bevis”. Det er ikke en tilfældighed, at fiskerikonferencen også finder sted på den samme dag. Det giver nemlig mulighed for deltagerne ved ”Blå Bevis” seancen umiddelbart efter at fortsætte til fiskerikonferencen i Holstebro. Man behøver dog ikke at have været til ”Blåt Bevis” for at deltage i konferencen i Holstebro. Med et spændende program bliver det under alle omstændigheder en tur, der er værd at tage og deltage i.

Minister deltager
Det er Vestjysk Bank, der i samarbejde med Fiskeri Tidende, står bag konferencen.

- I Vestjysk Bank har vi en tæt tilknytning til fiskerierhvervet, og vi vil meget gerne udvide vores engagement i fiskeriet. Vi føler derfor også et ansvar for at være med til at skabe vækst i fiskerierhvervet. Det gør vi blandt andet med denne konference, som vi glæder os meget til at gennemføre i samarbejde med Fiskeri Tidende, siger administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank Jan Ulsø Madsen, der også glæder sig over, at Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har nikket ja til at deltage på konferencen og komme med et indlæg, om hvordan fiskerierhvervet ser ud fra regeringskontorene på Christiansborg.

 

Hvordan får vi mere ud af fisken
Konferencens hovedemne er kort og godt ”Hvordan får vi mere ud af fisken”? Debatten sparkes i gang af Kersti Haugan, som driver virksomheden Seafood Consulting og som i flere år blandt andet i Nordsøens Forskerpark har arbejdet med innovation og forandringsprocesser i fiskeindustrien.

Hun vil give input til, hvordan fiskerierhvervet kan udnytte og forbedre udbyttet af råvaren, og måske sparke lidt til vanetænkning i erhvervet.

 

Debat
Kersti Haugans indlæg vil blive fulgt op af en paneldebat. Panelet vil komme til at bestå af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, der i debatten repræsenterer beslutningstagerne på Christiansborg og vil kunne give indspark, til hvad politikerne kan bidrage med for at en bedre udnyttelse af råvaren. Desuden vil Kersti Haugan deltage i panelet med sin indsigt i fiskeindustrien og dens muligheder, når fiskeren har leveret fisken. Men det er ikke kun i forarbejdningen, der eventuelt skal nytænkes. Det gælder også i første led hos fiskerne og debatten skulle gerne afsløre, hvad fiskerne selv kan bidrage med. I debatpanelet er fiskerne repræsenteret af Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO. Fiskerierhvervet er dog også afhængige af gode faciliteter, der hvor fisken landes. Den del ved den sidste paneldeltager noget om. Det er havnedirektør i Thyborøn Havn Jesper Holt Jensen. Der vil undervejs i debatten naturligvis være rig mulighed for deltagerne i salen at komme med spørgsmål og kommentarer. Konferencen er derfor også en god mulighed for fiskere og andre i fiskerierhvervet at komme på banen med ideer og kommentarer, som måske ikke kommer frem i hverdagen. Det skal konferencen også bruges til.

Årets fisker
Det skal dog ikke være debat og indlæg det hele. Der bliver også noget for ganen med en middag i Musikteatret. Efter middagen vil konferencen danne ramme om et helt nyt tiltag. her vil der ske en kåring af ”Årets Fisker”. En fisker der på den ene eller anden måde har gjort sig positivt bemærket i sit erhverv som fisker. Det er fiskerne selv, der indstiller de fiskere, som skal med i opløbet som årets fisker.

Aftenen sluttes af med underholdning af bandet The Grand Fætters.

Tilmelding kan ske her

Flere Nyheder