Korrekte data hjælper fiskeren og fisken

Den danske fiskerflåde besidder værdifuld viden og indsamler data, der kan bruges i forbindelse med fiskeri samt bestandsvurderinger, realtidsmoniteri
05 dec 2016

Den danske fiskerflåde besidder værdifuld viden og indsamler data, der kan bruges i forbindelse med fiskeri samt bestandsvurderinger, realtidsmonitering og forskning. Men det er vigtigt, at indsamlet data er korrekt, og at prøveudtagning bliver udført på den rigtige måde, så data og prøver kan bruges i bestræbelserne på at komme frem til resultater, der på sigt gavner fiskeren og fisken.

På workshoppen i Hirtshals i dagene 19. og 20. december 2016 kan du få mere at vide om udtagning af biologiske prøver om bord på fiskefartøjer, og hvordan data bringes videre i systemet til gavn for fiskeriet. Det er Danmarks Pelagiske PO, DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening PO, der står for workshoppen.

Egne data
Workshoppens første dag er en kombination af praktisk tilgang til, hvordan biologiske prøver tages om bord på fiskefartøjer, hvordan data bringes videre i systemet, og hvad fiskerne selv kan få ud af korrekt indsamlede prøver. Deltagerne vil ligeledes komme ud i gruppearbejde, som afsluttes med en diskussion i plenum.

- Vi vil kigge på de praktiske problemer, som fiskerne kan komme ud for i forbindelse med udtagelse af repræsentative prøver. I den forbindelse vil vi naturligvis også gerne høre, hvor fiskerne ser problemer, og om de har nogle bud på, hvordan det kan eventuelt kan gøres lettere for dem. Derudover vil vi kigge på selvsampling som værktøj til opgørelse af fangstsammensætningen, siger Henrik Mosegaard, professor på DTU Aqua.

Opgørelse af fangstsammensætningen er netop interessant for fiskerne på den måde, at de på sigt kan få flere fordele, hvis selvsampling udføres korrekt.

- Selvsampling vinder formodentlig stadig større indpas - både som dokumentation af den vare, fiskeren skal afsætte til en fabrik eller eksportør og overfor myndighederne med nye krav i E-loggen. Desuden vil en mere systematisk selv-registrering af fangstsammensætning, holdt op mod tidspunkt samt vind og vejr med mere på fiskepladsen give bedre mulighed for at forbedre fiskeriudbyttet med tiden. Derudover kan fiskernes egne observationer i form af data fra fangst pr. træk og akustik-optagelser yderligere bruges til at forbedre bestandsvurderingerne, siger Henrik Mosegaard.

Tobis

Workshoppens anden dag vil handle om tobis og vil i lighed med den første dag bestå af indlæg, gruppearbejde og diskussioner for deltagerne.

En af indlægsholderne er chefbiolog fra Danmarks Pelagiske PO, som ser et stort potentiale for indsamling af data hos de danske fiskere.

- I forbindelse med fiskeriet er der potentiale for at indsamle værdifuld viden om bestandene, men data kan kun benyttes, hvis prøverne udtages rigtigt. Fiskerne har ofte en anden oplevelse af, hvor mange fisk, der er i havet i forhold til, hvad forskerne kommer frem til. Derfor er gode, korrekte data fra fiskerne en nødvendighed for at bevise, at fiskernes oplevelse er rigtig, siger Claus Sparrevohn.

Stabilitet i fiskeriet er afgørende for fiskerne, som på den måde kan undgå de store udsving fra år til år.

- Korrekte prøveudtagninger og data fra fartøjerne kan netop på sigt være med til at minimere usikkerheden og dermed give en bedre bestandsvurdering, siger Claus Sparrevohn.

Ifølge programmet slutter dagen kl. 13.00, hvorefter der er frokost. Men skulle der være behov for det, er der lagt op til lidt mere fri diskussion efter frokost.

[tabs type="horizontal"][tabs_head][tab_title]Om konferencen[/tab_title][/tabs_head][tab]Workshoppen afholdes på Nordsøcentret i Hirtshals den 19. og 20. December 2016. Der arrangeres overnatning for dem, der ønsker det. Tilmelding senest 10. december 2016 til hele workshoppen eller én enkelt dag på ll@pelagisk.dk til Lise Laustsen.

Det er Fisker-Forsker Netværket, som står for workshoppen i Hirtshals. Fisker-Forsker Netværket er organiseret af Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO samt DTU Aqua og er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. [/tab][/tabs]

Flere Nyheder