Korrektion af forbud mod fiskeri af lange

Fiskeristyrelsen har udsendt en korrektion til Bilag 6-meddelelse fra 25. september angående forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Øs
af Claus Kirkegaard
11 okt 2018
Fiskeristyrelsen har udsendt en korrektion til Bilag 6-meddelelse fra 25. september angående forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

Fiskeristyrelsen skal hermed korrigere det af 25. september 2018 udsendte forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne fra og med fredag den 28. september 2018.

Forbuddet ændres med virkning fra 10. oktober 2018 til at gælde fiskeri af lange i EU-farvande i Skagerrak og Kattegat.

Meddelelsen er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. oktober 2018.”

Flere Nyheder