Kraftigt iltsvind har bredt sig i de indre farvande 

Hen over sommeren er områderne med kraftigt iltsvind vokset betydeligt og dækker nu omkring 900 km2. Det er mere end en fordobling i forhold til en må
08 sep 2017

Hen over sommeren er områderne med kraftigt iltsvind vokset betydeligt og dækker nu omkring 900 km2. Det er mere end en fordobling i forhold til en måling i juli, som viste, at omkring 400 km2 i de indre danske farvande var ramt af kraftig iltsvind, skriver DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på sin hjemmeside. 

Allerede i februar måned blev årets første iltsvind registreret i Knebel Vig. Herefter fulgte Det Sydfynske Øhav i april og Flensborg Fjord i maj måned. Områderne med iltsvind bredte sig og blev kraftigere i løbet af juli og august. 

[box type="shadow" ]Om næringsstoffer 

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling reguleres af de aktuelle klimatiske forhold. I de hårdest ramte områder, som typisk er karakteriseret ved relativt store dybder, er der behov for længere perioder med kraftig blæst eller en storm, hvis iltforholdene skal forbedres væsentligt inden for forholdsvis kort tid.  Kraftig blæst og storm vil dog også kunne føre til, at de store iltsvindspåvirkede vandmasser flyttes rundt i området, inden de opblandes med det iltholdige vand, og iltsvindet forsvinder. Hvis der kommer en periode med svag vind, vil der kunne opstå nye iltsvindsområder, og iltforholdene vil kunne forværres i de eksisterende områder. [/box]

Sårbare områder 

Det er de sædvanligvis mest sårbare områder – det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Det Sydfynske Øhav og Lübeck Bugt – der blev hårdest ramt af udbredt iltsvind. Et længerevarende iltsvind i Haderslev Fjord forsvandt dog i løbet af august som følge af en blæsende start på måneden. 

Højere temperatur 

Foråret 2017 var kendetegnet ved forholdsvis meget vind og temperaturer over gennemsnittet. De højere temperaturer har stimuleret iltsvindet og har sammen med de næringsrige forhold været årsag til, at iltsvindet opstod tidligt i år og hurtigt spredte sig og blev kraftigere – specielt på større vanddybder. 

Det langvarige iltsvind fra 2016 har desuden bevirket, at havbunden har været sårbar over for udviklingen af iltsvind. 

 Af Claus Kirkegaard

[]

 

Flere Nyheder