Kulsøerne var få men dyre

[caption id="attachment_4649" align="aligncenter" width="448"] Stenbiderrogn er det danske svar på russisk kaviar[/caption] Stenbiderrogn er den da
14 maj 2017

[]

Stenbiderrogn er den danske udgave af kaviar. Det er en delikatesse, der faktisk smagsmæssigt kan måle sig med den ægte vare, som er rogn fra stør. Stenbiderrogn smager frisk og let salt og har en næsten gennemsigtig rosa farve. Det tidlige forår er stenbidernes gydetid, hvor den bevæger sig fra det dybe vand og ind til kysterne, hvor den lægger sine godt 200.000 æg i små gruber mellem tang og sten.

Her går fiskerne efter at fange den grønlige stenbiderhun, eller kulso som hunnen kaldes, inden hun gyder. De eftertragtede rogn giver i foråret nogle af garnfiskerne i de indre farvande en kærkommen indtægt til at supplere det øvrige fiskeri.

- Det er et vigtigt fiskeri for os. Mange år udgør det halvdelen af vores omsætning, fortæller Per Skødt Hansen, der fisker med garn fra fartøjet AS 75 Mette Skødt.

Da tungekvoten for nogle få år siden var på det laveste i Kattegat, var det ikke mindst et ekstraordinært rykind af kulsøer, som gjorde at en del af fiskerne lige akkurat holdt skindet på næsen. I år er tungekvoten højere, og det er der også brug for. For der har ikke være så mange kulsøer i år.

- Det har ikke været godt i år. Der har ikke været så mange. Og samtidig tager sælerne deres store andel. Der er blevet værre og værre de senere år. Hvis der var 20 kulsøer i hvert garn, var det til at leve med, hvis de bare tog et par stykker. Men når der kun er nogle få kulsøer i hvert tredje eller fjerde garn, gør sælerne stor skade, konstaterer Per Skødt Hansen. Han har i denne sæson oplevet, at kulsøerne ikke har kunnet fanges på de sædvanlige pladser.

- Vi har ikke kunnet fange dem ude på lidt mere dybt vand på de steder, vi har gjort tidligere. Jeg har haft garn stående ude, hvor vi plejer, og der har været mindre end 10 kulsøer, siger Per Skødt Hansen. De kulsøer der har været, skulle fanges tæt på land. Det er mere besværligt da garnene her ikke kan stå så længe, da de hurtigere bliver fyldt med møg tæt på land end længere ude.

Høj pris
Stenbiderrogn er meget eftertragtede ikke mindst på restauranter, så Per Skødt Hansen og hans kollegaer kan glæde sig dog over, at de færre mængder kulsøer har skubbet prisen i vejret. I år har den gennemsnitlige kilopris samlet set været på 116,00 kroner. Det er stigning på hele 66 procent sammenlignet med sidste år, hvor den lå på 69,85 kroner. Mængderne er i år kun cirka det halve af, hvad de var sidste år. I år er der landet 82 tons mod 166 tons sidste år. Den høje gennemsnitlige kilopris begrænser dog skaderne af den lidt sløje kulsosæson en smule. I år lyder bruttoomsætningen for kulsøer på 9,5 mio. kroner. Det er et fald sammenlignet med samme tidsrum sidste år på 18 procent, hvor bruttoomsætningen endte på 11,6 mio. kroner.

Flere Nyheder