Kvoter: DPPO forventer solidt 2017

[caption id="attachment_12742" align="alignleft" width="223"] - Det er længe siden, at vi har kunne gå ind i året med mere sikkerhed for både fiskerim
14 dec 2016

[]

Der er stor tilfredshed hos Danmarks Pelagiske PO over forhandlingsresultatet af kvoteforhandlingerne for fiskeriet i 2017. Organisationen fremhæver, at der nu både er styr på kyststatsaftalerne for atlantoskandisk sild, makrel og blåhvilling; de bilaterale aftaler med Norge og Færøerne og – efter de seneste dages intense forhandlinger i Bruxelles – også er styr på kvoterne i 2017.

- Det er længe siden, at vi har kunne gå ind i året med mere sikkerhed for både fiskerimuligheder og adgang pr. 1. januar, siger direktør i DPPO, Esben Sverdrup-Jensen, til Fiskeri Tidende.

Han mener, at det er særligt positivt for det danske pelagiske fiskeri, at der er kommet en kvotefastsættelse for Nordsøsild, der afspejler den seneste ICES rådgivning. Også selv om den danske kvote bliver reduceret med 10 procent.

- Silden er grundpillen i vores fiskeri og det er helt afgørende, at vi evner at forvalte bestanden bæredygtig og fastholde MSC certificeringen, lyder det fra Esben Sverdrup-Jensen til Fiskeri Tidende.

DPPO glæder sig generelt over de betydelige stigninger, der nu kommer for en række MSC-certificerede bestande - makrel, blåhvilling og atlanto skandisk sild. Det vil skabe travlhed i de danske havne, eftersom det er her hovedparten af fisken i det pelagiske fiskeri bliver landet.

- Et vigtigt tiltag, som Danmark har arbejdet for, er bestemmelser, som skal medvirke til at håndtere uundgåelige bifangster af bl.a. mørksej i det pelagiske fiskeri. Det er måske ikke noget, der rydder forsider på landets aviser, men det er et meget vigtigt og nødvendigt resultat i omstillingen til landingsforpligtigelsen og i bestræbelserne på at sikre smidig fiskeriforvaltning med udgangspunkt i ansvarlighed og fornuft, siger Esben Sverdrup-Jensen til Fiskeri Tidende.

Danmarks Pelagiske PO peger også på, at der nu er åbnet for, at man i 2017 kan revidere kvoten for hestemakrel. Det sender et positivt signal om, at der er respekt for den videnskabelige rådgivning og de anbefalinger, som erhvervet måtte have.

Endelig giver DPPO håb om, at der kan komme et fornuftigt industrifiskeri i 2017. Det forudsætter en nu og større kvote for brisling, når ISES-rådgivningen kommer, samt at der kommer fornuftige resultater ud af de igangværende skrabetogter for tobis.

- Med de to bestande i hus – så er der for alvor grundlag for at fange nogle fisk i 2017, slår Esben Sverdrup-Jensen fast.

 

Flere Nyheder