Kystfiskere kan søge om tillægsmængde fra flidspulje

Hvis du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, kan du, som en del af flidspuljen for kystfiskere, få tildelt ekstra mængder af torsk,
af Line Dalgaard Jensen
27 jun 2018

Hvis du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, kan du, som en del af flidspuljen for kystfiskere, få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter. Det kræver, at du har opfisket mindst 50 procent af dit fartøjs egne årsmængder (ekskl. kystfiskertillæg). De næste frister for at søge om tillægsmængde hos fiskeristyrelsen ligger hhv. den 30. juni og 31. juli 2018 og vedrører følgende kvoter:

30. juni 2018
• Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande)
• Rødspætte i Nordsøen
• Rødspætte i Kattegat

31. juli 2018
• Torsk i Nordsøen
• Torsk i Kattegat

Du kan søge om tillægsmængde for ovenstående kvoter, såfremt det enkelte fartøj har landet mindst 50 procent af årsmængden på ovenstående kvoter. Flidspuljen omfatter en række andre kvoter, hvor der er ansøgningsfrist senere end juli.

Hvem kan søge?
Fartøjer fra begge kystfiskerordninger kan søge.
Hvis der er tillægsmængder tilbage i flidspuljen efter tildeling til FKA-kystfiskerfartøjer (fartøjer i den tidsubegrænsede ordning), fordeles disse mængder til fartøjer, der også har ansøgt inden tidsfristen, i den tidsbegrænsede ordning.

Sådan søger du?
Send e-mail til

Læs mere om kystfiskerordningerne her:

Flere Nyheder