LA foreslår friere rammer for fiskeriet

[caption id="attachment_14623" align="alignright" width="200"] Carsten Bach LA[/caption] I forbindelse med de igangværende fiskeriforhandlinger
08 okt 2016

[caption id="attachment_14623" align="alignright" width="200"]Carsten Bach Carsten Bach LA[/caption]

I forbindelse med de igangværende fiskeriforhandlinger foreslår Liberal Alliance, at vi i Danmark skal en del af den omfattende regulering af erhvervsfiskeriet til livs.

- Den bedste erhvervspolitik er generelt så lidt politisk indblanding som muligt. Det gælder også for fiskeriet, som i dag desværre er gennemgribende politisk reguleret, siger Liberal Alliances miljø-, landbrugs- og fødevareordfører, Carsten Bach.

 Det nuværende kvotesystem har vist sig gavnligt for fiskeriets økonomi, så systemet bør fastholdes, mener Liberal Alliance. Men de konkrete kvoter for kystfiskeri bør sættes op.

- En større kvotetildeling kan være med til at gøre kystfiskeriet mere attraktivt. Derudover foreslår vi at igangsætte et arbejde med at tilpasse reglerne omkring kystfiskeriet, så eventuelle benspænd, som skyldes generelle regler for fiskeriet, ryddes af vejen,” siger Carsten Bach.

 Håbet er, at friere rammer for kystfiskeri vil gøre det mere attraktivt, skabe flere arbejdspladser og få flere unge til at træde ind i erhvervet.

- Ved blandt andet at forlænge opsigelsesvarslet for kvoterne vil vi gerne skabe bedre investeringssikkerhed og udbygge den langsigtede stabilitet i det danske fiskeri, så der også i fremtiden er et fangst- og forretningsgrundlag for både store og små fartøjer, uanset hvor i landet de stævner ud fra,” siger Carsten Bach.

Flere Nyheder